Projektansvarlig

RoCo - Rødder og kompost, - økologisk dyrkning med begrænset næringsstoftilgængelighed

At påvise betydningen af rodhårenes udvikling og størrelse i afgrøder ved dyrkning med begrænsende mængder næringsstoffer, som det er tilfældet i økologisk produktion. Dette gøres ved hjælp af tre tilgange til problemet:

1. Undersøge rodvækst hos forskellige sorter af hvede
2. Anvende kompost - baseret på recirkulering som gødning
3. Teste hvorledes hvedens bagekvalitet kan relateres til den begrænsede mængde næringsstoffer

I projektet som helhed undersøges rodhårsvæksten og størrelsen hos forskellige sorter af hvede, løg og salater. Dette kombineres med gødskning med forskellige typer kompost og husdyrgødning. Forbrugernes opfattelse af kompost som gødning undersøges. Slutteligt testes kvaliteten af de producerede afgrøder.

De aktiviteter i RoCo - for projektet - som søges medfinansieret, er følgende:
• Markforsøg med hvede og forskellige typer gødning
• Åbent hus i forbindelse med forsøgene
• Kvalitetsbestemmelse i de mest lovende hvedesorter
• Optimering af sædskiftet ved forbedret rodvækst og alternative gødningstyper
• Implementering af forskningsresultater fra RoCo og FØJO i dyrkningen af forskellige afgrøder
• Efteruddannelse af konsulenter i brugen af NDICEA programmet

Annonce fra LandbrugsNyt

Invitation til mark- og forsøgsvandring i Lejre den 4. juli 2012

Annonce i Økonyt nr. 9

Annonce om mark- og forsøgsvandring i Lejre, bragt i Økonyt nr. 9, den 27. juni 2012

Oversigten 2012 - Økologisk dyrkning

Afsnit fra Oversigt over Landsforsøgene 2012.

Afsluttende rapport