Projektansvarlig

Robuste økonomiske analyser

Projektets overordnede formål er at udarbejde og analysere rådgivningsmetoder og værktøjer, der gør landmanden og dennes rådgivere i stand til at træffe økonomisk bæredygtige beslutninger, således at der sker en hurtigere og smidigere tilpasning af primærproduktionen. Desuden er formålet at stille resultater, konklusioner og forventninger fra robuste økonomiske værktøjer til rådighed, som matcher de udfordringer, som landbruget møder i dag. Formålet er endvidere at understøtte rådgivningen via modeller og værktøjer, som kan håndtere scenarier og skøn med tilhørende sandsynlighedsfordelinger på såvel kort som lang sigt for udvalgte råvarer og finansielle produkter.

Projektaktiviteterne er struktureret som fire fokusområder, hvor specielt fokus på metodegrundlag for de økonomiske analyser indeholder udarbejdelse af metoder til at sikre robuste konklusioner samt relevante og praksisnære anbefalinger til landmanden. Fokus på økonomi på den enkelte bedrift og økonomiske perspektiver for erhvervet indeholder aktuelle aktiviteter, der er udvalgt med henblik på at sikre, at der både i primær-produktionen og for erhvervet generelt tages økonomisk bæredygtige beslutninger. Aktiviteterne med fokus på praksisnær formidling af resultater hænger tæt sammen med ”Effektiv formidling af økonomiske analyser”, som også har til formål at demonstrere og via en effektiv faglig rådgivning løfte resultaterne af de forbedrede økonomiske analyser effektivt ud til landmænd og konsulenter.

Artikel DR hjemmeside 060112

"Landmænd skal tænke som slipsedyr".

Efterbetaling og periodisering af mælkeproduktionen for regnskaberne 2011

Efterbetalingen optages som et tilgodehavende i årsrapporten for 2011 og forventes at udgøre omkring 8,5 øre pr. kg standardmælk. Det forventes samtidig, at Arlas konsolidering på Indskudskapital Individuel vil udgøre 3,5 øre pr. kg mælk.

EU forudser moderat vækst i EU’s landbrugssektor frem mod 2020

EU har netop offentlig gjort sin rapport om udsigterne for landbrugsproduktionen i EU frem mod 2020. Dette notat giver et kort sammendrag af rapporten.

Kan den økonomisk optimale anvendelse af pesticider beregnes?

Uoverensstemmelser imellem teoretiske beregninger og det faktiske forbrug af pesticider kan skyldes landmandens helt fornuftige og ansvarlige hensyn til risiko.

Guide til Regneark til strukturering af kvotebeslutning

Regnearket kan, med udgangspunkt i bedriftens egne forudsætninger, hjælpe med at estimere den maksimale værdi, der kan gives for kvoten i en given situation.

Regneark til strukturering af kvotebeslutning

Regnearket kan, med udgangspunkt i bedriftens egne forudsætninger, hjælpe med at estimere den maksimale værdi, der kan gives for kvoten i en given situation.

Stigende efterspørgsel på mælk

Stigende efterspørgsel og stigende produktionsomkostninger, viser ny rapport fra Rabobank.

Mælkemarkedet frem mod 2015

- Stigende efterspørgsel og stigende produktionsomkostninger

Mælkeprisen i 2012 i forhold til budgetanbefalingen

Dette notat ser nærmere på udviklingen i mælkeprisen i 2012 sammenholdt med VFL, Kvægs budgetanbefaling efter den seneste stigning i mælkeprisen pr. 1. november.

Økonomi i at købe kvote for at udnytte miljøgodkendelsen?

Mælkekvoten forsvinder i 2015. Derfor er det nødvendigt, at regne på alternative strategier til kvotekøb. Det kan være økonomisk bedre at udskyde beslutningen om at udvide til 2015, også selvom det indebærer, at der søges om miljøgodkendelse på ny.

Radrensning eller ukrudtssprøjtning i kartofler?

Det er nu muligt at sammenligne radrensning med stjernerullerenser med kemisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler. Indtast selv forudsætningerne og vurdér, om stjernerullerenseren er et alternativ på bedriften.

Artikel i Børsen 25. januar 2012

Læs artikel.

Artikel i FinansWatch 5. januar 2012

Læs artikel: Storbønder på vej mod konkurs

Artikel i GrovvareNyt 9. januar 2012

Læs artikel: Landmandsbarometeret: Landmændene forventer øget produktion og indtjening.

Artikel i Økonomisk Ugebrev 30. januar 2012

Læs artikel: De lange renter forbliver lave resten af året.

Artikel i Økonomisk Ugebrev 30. januar 2012

Læs artikel: Stadig mulighed for dansk rentenedsættelse.

Det globale mælkemarked viser tegn på stabilisering

Det gennemsnitlige driftsresultat pr. kg mælk på danske bedrifter forventes at falde til 23 øre i første kvartal. Det ser dog ud til, at det globale mælkemarked er kommet mere i balance i starten af 2012 i forhold til udsigterne i slutningen af 2011.

Kvægøkonomisk nyhedsbrev februar 2012

Nyhedsbrev fra Team Bedriftledelse om kvægøkonomi

Spredning i fremstillingsprisen for mælk

Fremstillingsprisen på mælk er et vigtigt mål for, om omkostningerne i mælkeproduktionen står mål med afregningsprisen. Der er stor spredning i blandt bedrifternes fremstillingspris.

Værdisætning af gylle

Gyllens værdi for planteavleren afhænger i høj grad af næringsstofindholdet og prisen på alternativet handelsgødning. Udbringningsomkostninger, udbyttetab og transportomkostninger har også betydning for værdisætningen af gylle.

Mælkeproducenternes økonomiske udvikling 1996-2010

De seneste 14 års udvikling i mælkeproducenternes økonomi har vist en voldsom vækst i omsætningen og et stort set uændret driftsresultat.

Rabobank forudser, at mælkeprisen bliver presset i 2. kvartal 2012

Rabobank har netop offentliggjort sin seneste kvartalsrapport om mælkemarkedet. I begyndelsen af 2012 er der set prisfald på mellem 3 % og 8 % på mejeriprodukter.

Artikel i Give Avis 6. marts 2012

Markant bedre økonomi i landbruget i 2011.

Artikel i Dagbladet Ringkøbing Skjern 16. marts 2012

Markant bedre økonomi i landbruget i 2011.

Artikler i Økonomisk Ugebrev 19. marts 2012

Uændret ECB-rente det næste halvandet år og Europæiske renter vil holde sig på uændret niveau.

Artikel i Dagbladet Holstebro 23. marts 2012

Markant bedre økonomi i landbruget.

Markant bedre driftsresultat til kvægbrugerne i 2011

Driftsresultatet steg med hhv. 400.000 og 583.000 for konventionelle og økologiske besætninger i 2011. Stigningen skyldes primært højere mælkepris og lavere finansieringsomkostninger.

Voldsom vækst – uændret driftsresultat i kvægbesætninger

På 14 år er mælkeproducenternes produktionsanlæg vokset med 160 pct. i omfang. Men driftsresultatet er ikke fulgt med.

Erfaringer fra ABC 2010

Præsentation på møde den 4. april 2012

Ydelse og fodereffektivitet er vigtigst for dækningsbidraget

I 2011 svingede dækningsbidraget for bedrifter i KvægNøglen fra under 8.000 til over 15.000. Tallene i KvægNøglen viser, at det især er forskel i ydelse, som er skyld i variationen. Men også fodereffektivitet er et væsentligt indsatsområde.

Artikel i DR P1 16.00

Se artikel vedr. Fremgang for landbruget i 2011.

Artikel DR P4 Radioavisen 27. februar 2012

Se artikel vedr. Bedre resultater for landbrugene.

Indslag i DR1 TV-Avisen 27. februar 2012

Se hovedartikel vedr. Lysere tidere for dansk landbrug.

Artikel i Flensborg Avis 27. februar 2012

Læs artikel: Dansk landbrug på vej mod lysere tider.

Artikel i Fyens Stiftstidende 27. februar 2012

Læs artikel vedr. Det lysner for dansk landbrugs økonomi.

Artikel i Horsens Folkeblad 27. februar 2012

Læs artikel vedr. Det lysner for dansk landbrugs økonomi.

Artikel i Jyllandsposten 27. februar 2012

Læs artikel vedr. Det lysner for dansk landbrugs økonomi.

Artikel i Lolland Falster Folketidende 27. februar 2012

Læs artikel vedr. Det lysner for dansk landbrugs økonomi.

Artikel i Maskinbladet 27. februar 2012

Læs artikel vedr. Markant bedre økonomi i landbruget i 2011.

Artikel i Metroexpress 27. februar 2012

Læs artikel vedr. Det lysner for dansk landbrugs økonomi.

Artikel i Nordjyske Stiftstidende 27. februar 2012

Læs artikel vedr. Det lysner for dansk landbrugs økonomi.

Artikel i Nordvestnyt 27. februar 2012

Læs artikel: Det lysner for dansk landbrugs økonomi.

Artikel i Politiken 27. februar 2012

Læs artikel: Efter 765 regnskaber: Klar til fremgang for dansk landbrug.

Artikel i Reuters Finans 27. februar 2012

Læs artikel: Landbruget igennem 2011 med overskud - Videncenter.

Artikel - Ritzaus Bureau 27. februar 2012

Læs artikel: Det lysner for dansk landbrugs økonomi.

Artikel Sjællands Nyheder 27. februar 2012

Læs artikel: Det lysner for dansk landbrugs økonomi.

Artikel Skive Folkeblad 27. februar 2012

Læs artikel: Det lysner for dansk landbrugs økonomi.

Indslag TV2 Bornholm 27. februar 2012

Indslag: Landbruget går mod bedre tider.

Artikel TV2 Fyn 27. februar 2012

Se artikel: Det lysner for dansk landbrugs øknonomi.

Artikel TV2 Lorry 27. februar 2012

Se artikel: Det lysner for dansk landbrugs økonomi.

Artikel TV2 Nord 27. februar 2012

Se artikel: Det lysner for dansk landbrugs økonomi.

Artikel TV2 Syd 27. februar 2012

Se artikel: Det lysner for dansk landbrugs økonomi.

Artikel Vejle Amts Folkeblad 27. februar 2012

Se artikel: Det lysner for dansk landbrugs økonomi.

Artikel Børsen 28. februar 2012

Se artikel: Det lysner for dansk landbrug.

Artikel Der Nordschleswiger 28. februar 2012

Se artikel i Der Nordschleswiger.

Artikel Fredericia Dagblad 28. februar 2012

Se artikel: Det lysner for landbrugets økonomi.

Artikel Frederiksborg Amtsavis 28. februar 2012

Se artikel: Det lysner for landbrugets økonomi.

Artikel Midtjyllands Avis 28. februar 2012

Se artikel: Det lysner for dansk landbrug.

Artikel Nordjyske Stiftstidende 28. februar 2012

Se artikel: Det lysner for landbruget.

Artikel Politiken 28. februar 2012

Se artikel: Det går bedre for landbruget.

Artikel Sjællandske 28. februar 2012

Se artikel: Det lysner for dansk landbrugs økonomi.

Artikel Skive Folkeblad 28. februar 2012

Se artikel: Landbruget har atter medvind.

Artikel TV2 Syd

Se artikel: Landmænd: Her går det godt.

Artikel Vejle Amts Folkeblad 28. februar 2012

Se artikel: Det lysner for landbrugets økonomi.

Artikel Arbejderen 18. februar 2012

Se artikel: 500 landmænd vil gå fallit.

Artikel i Grovvarenyt 2. april 2012

Se artikel: Bedre økonomi i landbruget trods stigende omkostninger.

Artikel i Der Nordschleswiger 27. marts 2012

Se artikel: Stor forskel på landbrugets driftsresultat: Planteavlerne har det bedst - mælkeproducenterne har det værst.

Artikel Fyens Stiftstidende 27. marts 2012

Se artikel: Det er sløjt at være mælkebonde.

Artikel Horsens Folkeblad 27. marts 2012

Se artikel: Det er sløjt at være mælkebonde.

Artikel Jubii News 27. marts 2012

Se artikel: Det er sløjt at være mælkebonde.

Artikel Lolland Falster Folketidende 27. marts 2012

Se artikel: Det er sløjt at være mælkebonde.

Artikel MetroXpress 27. marts 2012

Se artikel: Det er sløjt at være mælkebonde.

Artikel NordVestNyt 27. marts 2012

Se artikel: Det er sløjt at være mælkebonde.

Artikel Ritzaus Bureau 27. marts 2012

Se artikel: Det er sløjt at være mælkebonde.

Artikel Sjællands Nyheder 27. marts 2012

Se artikel: Det er sløjt at være mælkebonde.

Artikel Skive Folkeblad 27. marts 2012

Se artikel: Det er sløjt at være mælkebonde.

Artikel TV2 Fyn 27. marts 2012

Se artikel: Det er sløjt at være mælkebonde.

Artikel TV2 Lorry 27. marts 2012

Se artikel: Det er sløjt at være mælkebonde.

Artikel TV2 Nord 27. marts 2012

Se artikel: Det er sløjt at være mælkebonde.

Artikel TV2 Syd 27. marts 2012

Se artikel: Det er sløjt at være mælkebonde.

Artikel TV2 Østjylland 27. marts 2012

Se artikel: Det er sløjt at være mælkebonde.

Artikel Vejle Amts Folkeblad 27. marts 2012

Se artikel: Det er sløjt at være mælkebonde.

Artikel Alt om Herning 28. marts 2012

Se artikel: Det er sløjt at være mælkebonde.

Artikel Der Nordschleswiger 28. marts 2012

Se artikel: Gewinn-Prognose für die Bauern.

Artikel Flensborg Avis 28. marts 2012

Se artikel: Det er sløjt at være mælkebonde.

Artikel Kristeligt Dagblad 28. marts 2012

Se artikel: Det er surt at være mælkebonde.

Artikel Maskinbladet 28. marts 2012

Se artikel: Bedre økonomi i landbruget trods stigende omkostninger.

Artikel Nordjyske Stiftstidende 28. marts 2012

Se artikel: Det kan være sløjt at være mælkebonde.

Artikel Politiken 28. marts 2012

Se artikel: Dårlige tider for Karoline.

Artikel Sjællands Nyheder 28. marts 2012

Se artikel: Det er sløjt at være mælkebonde.

Artikel: Markant bedre økonomi i landbruget i 2011

Se artikel i Brande Bladet 11. april 2012.

Artikel: Realkredit begunstiger svage kunder med nulbidrag

Se artikel i Berlingste Tidende 16. april 2012.

Artikel: Realkredit begunstiger svage kunder med 0-bidrag

Se artkel i Økonomisk Ugebrev 16. april 2012.

Artikel: Sløjt at være mælkebonde

Se artikel i Fjerritslev Ugeavis 17. april 2012.

Artikel: Bedre økonomi i landbruget trods stigende omkostninger

Se artikel i Give Avis 17. april 2012.

Artikel: Centralbanker fastholder lav rente til 2014 samt Fem-ti års lavvækst venter forude

Se artikel i Økonomisk Ugebrev 23. april 2012.

Artikel: God økonomi i at købe ejendom for de dygtigste

Se artikel i Landbrugsavisen 20. april 2012.

Artikel: Årelang rentegevinst på variable lån

Se artikel i Landbrugsavisen 3. maj 2012.

Mælkeproducenternes bytteforhold markant forringet

Siden 2000 er forholdet mellem købs- og salgspriser markant forringet for mælkeproducenterne, og den udvikling fortsætter. Det stiller krav til stadig produktivitetsforbedring.

Markedsnyt for oksekød - nr. 1 - 2012

Afregningspriserne for slagtekvæg steg markant i 1. kvartal 2012 sammenlignet med 4. kvartal 2011 for samtlige kategorier med mindst for ungtyre og mest for stude. Læs mere ...

Den grønne Komponent i CAP 2013 kan berøre mange bedrifter

Mange bedrifter kan blive berørt af Den grønne Komponent i CAP 2013, hvis Kommissionens forslag gennemføres. Det viser en analyse gennemført af Videncenteret for Landbrug.

Kvægøkonomisk nyhedsbrev maj 2012

Nyhedsbrev fra Team Bedriftsledelse om kvægøkonomi nr. 2 -2012.

Artikel: Tre procent lån måske på vej

Se artikel i LandbrugsAvisen 18. maj 2012.

Økonomi ved lagring af korn

Beregn økonomi i forskellige lagertyper til kornopbevaring. Planlæg et nyt lager i forhold til fremtidige lagerbehov, bygningsmasse og adgang med lastvogne og lignende. Regneark opdateret.

Vurdér økonomien ved lagring af korn

Beregningsværktøj til kalkulation af gevinster og omkostninger ved tørring og opbevaring af korn er opdateret med nye priser og beregningsmuligheder.

Artikel: Vidste du at der er bedre økonomi i landbruget

Se artikel i Lokalavisen Norddjurs 29. maj 2012.

Artikel: Markedsanalyse: Danske renter på japansk niveau

Se artikel i Økonomisk Ugebrev 10. juni 2012.

Artikel: Landmænd vil vokse igen

Se artikel i JyllandsPostenEpn 13. juni 2012.

Prognose for kvægbruget peger nedad

Den fremgang, som kvægbruget oplevede i 2011, forventes ikke at fortsætte i 2012 og 2013. Der vil dog ses stor spredning og fornuftige resultater blandt den bedste tredjedel.

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2012-2013 (juni)

Resultatet af denne prognose er fremskrevet på baggrund af opnåede resultater i 2011. Disse har vist sig at være lidt dårligere i forhold til forventningen ved den seneste prognose i marts 2012.

Økonomiske konsekvenser af randzonelovgivningen

Tabet ved udlægning af randzoner, som anvendes til kornproduktion, vil være i størrelsesordenen 2.900 til 8.700 kr. pr. ha. Tabet kan ikke opgøres generelt, men skal vurderes på den enkelte bedrift.

Hjemmeavlet protein kan forbedre økonomien

På Grovfoderekskursion 2012 blev der præsenteret modelberegninger af økonomien ved dyrkning af hjemmeavlet protein på økologiske og konventionelle kvægbedrifter. Se bilagene her og vurder, om det er aktuelt for dig.

Artikel: Landmænd er parate til vækst

Se artikel i Brande Bladet 20. juni 2012.

Artikel: Bauern wollen bauen - Weg ist verbaut

Se artikel i Der Nordschleswiger 15. juni 2012.

Artikel: Bauern wollen bauen - Weg ist verbaut (DN)

Se artikel i Der Nordschleswiger i DK.

Artikler: Landmænd er parate til vækst samt Massive begrænsninger

Se artikler i GovvvareNyt 15. juni 2012.

Artikel: Prop i bankers neskrivninger på landbrug

Se artikel i LandbrugsAvisen 15. juni 2012.

Markedsudsigterne for mælk og mejeriprodukter frem mod 2021

OECD-FAO har netop offentliggjort deres årlige 10 års udsigt for fødevareproduktionen herunder også mælkeproduktionen. Prognosen forudser stigende nominelle priser fra 2014 og fremefter, men også udsving i priserne.

Stigende mælkeproduktion og faldende mælkepriser i EU

Mælkeproduktionen stiger både i og udenfor Europa. Det har fået priserne til at falde i løbet af 2012.

Business Check Kvæg 2011

Business Check Kvæg indeholder resultater fra driftsgrensanalyser af mælke- og grovfoderproduktionen. Hæftet præsenterer et uddrag af driftsgrensanalyser fra 344 mælkeproducenter.

Markedsnyt-for-oksekød-2-12

Afregningsprisener for slagtekvæg kunne for 2. kvartal stort set fastholdes på det høje niveau fra 1. kvartal, trods prisfald i løbet af kvartalet. Priserne var uforandrede for ungtyr/tyrekalve under et samt for kvier.... læs mere

Økologiske hestebønner i foderplanen

Som økologisk kvægbruger kan det være aktuelt at dyrke hestebønner og anvende dem som proteinkilde i stedet for soja.

Prisafdækning som et alternativ til oplagring og senere salg af korn

Ved at bruge nye risikostyringsprodukter kan du sælge kornet umiddelbart efter høst og alligevel have mulighed for at få gevinst, hvis afgrøden senere stiger tilstrækkeligt i pris.

Hvordan opnås en rettidighedseffekt i høsten?

Juli blev regnfuld, men data viser, at det ikke øger sandsynligheden for en regnfuld august. Hold hovedet koldt og prioritér opgaverne i høsten for at opnå det bedste økonomiske resultat.

Artikel: "Lille dyk til planteavlere."

Artikel i Effektivt Landbrug den 29. marts 2012

Landbruget har oplevet (og overlevet) negative nettoinvesteringer før

Nettoinvesteringerne i erhvervet er et udtryk for troen på den fremtidige indtjening, og derfor er der naturlige udsving i niveauet over tid.

Artikel: Pressede landmænd øjner bedre tider

Se artikel i Berlingske 3. juli 2012.

Artikel: Svin og mink slår rekord

Se artikel i LandbrugFyn 16. juli 2012.

Artikel: Bedre økonomi i landbruget

Se artikel i Maskinbladet 3. juli 2012.

Artikel: Det lysner for gældsplaget landbrug

Se artikel i Nordjyske Stiftstidende 3. juli 2012.

Artikel: Det lysner for gældsplaget landbrug

Se artikel i Ritzaus Bureau 3. juli 2012.

Artikel: Pressede landmænd øjner bedre tider

Se artikel i Aarhus Stiftstidende 3. juli 2012.

Artikel: Mere fart på byggeriet i landbruget

Se artikel i Børsen 4. juli 2012.

Artikel: Landmænd øjner bedre tider

Se artikel i Lemvig Folkeblad 4. juli 2012.

Artikel: Rekordresultater for svin og mink

Se artikel i Vort Landboblad 4. juli 2012.

Artikel: Rekordresultater for svin og mink

Se artikel i Aars Avis 4. juli 2012

Artikel: Landbrugets investeringer er gået

Se artikel i Jyllands Posten 6. juli 2012.

Artikel: Udsigt til næsten historisk gode resultater for svin og mink

Se artikel i Grovvare Nyt 9. juli 2012.

Artikel: Landmandsbarometer: Landmænd er parate til vækst

Se artikel i GiveAvis 10. juli 2012.

Artikel: Historisk godt resultat for både svin og mink

Se artikel i Salling Avis 10. juli 2012.

Artikel: Udsigt til rekordresultater for svin og mink

Se artikel i Vesthimmerlands Folkeblad 11. juli 2012.

Artikel: Udsigt til rekordresultater for svin og mink

Se artikel i Brande Bladet 25. juli 2012.

Artikel: Landbruget melder sig ind i Cibor-striden

Se artikel i EPN 3. august 2012.

Artikel: Landmænd frygter sig snydt med omstridt rente

Se artikel i Finanswatch 3. august 2012.

Artikel: Landbrug frygter million-tab på CIBOR-svindel

Se artikel i Folkebladet Lemvig 3. august 2012.

Artikel: Landbruget frygter rente-svindel

Se artikel i TV2 Finan 3. august 2012.

Andelshavere truer med Cibor-retssag

Se artikel i Børsen 9. august 2012.

Din Bundlinje Mark 2011 er opdateret med de seneste regnskaber

Regnearket er nu klar med data fra alle årsrapporter for 2011. Det anvendes til analyse og benchmarking af økonomi og udbytter i markbruget.

Artikel: "Landmænd taber stort på randzoner"

Artikel i Effektivt Landbrug den 19. juli 2012.

Grovfoder: Enorm spredning i udbytte og maskinomkostninger

Top fem i Business Check Kvæg får 1.000 FEn grovfoder mere pr. ha – og de gør det med 1.000 kr. mindre i maskinomkostninger pr. ha.

Undgå spild fra mark til foderbord

Helt op til 15 pct. af udbyttet forsvinder som lagertab, inden det når foderbordet.

Lille plus til mælkeproducenterne i 2011

Mælkeproducenterne fik i 2011 i gennemsnit et plus på 194.000 kr. I forhold til den investerede kapital må resultatet betegnes som beskedent. Der er dog stor spredning i resultaterne. Næsten 3 millioner kr. adskiller de bedste fra de ringeste.

Produktionsøkonomi 2012

Tabeller og grafer

Produktionsøkonomi Kvæg 2012

Publikationen behandler i 4 temaartikler højaktuelle emner inden for biologi, økonomi og ledelse, som har stor betydning for kvægbedriftens bundlinje.

Produktionsøkonomi Kvæg 2012 er nu på gaden

Publikationen behandler i 4 temaartikler højaktuelle emner inden for biologi, økonomi og ledelse, som har stor betydning for kvægbedriftens bundlinje.

Pjecen "Produktionsøkonomi Planteavl 2012" er udgivet

Videncentret for Landbrug, Planteproduktion har netop udgivet pjecen "Produktionsøkonomi Planteavl 2012", hvor driftsøkonomerne har opgjort økonomien for 2011.

Business Check Slagtekalve 2011

Business Check Slagtekalve indeholder resultater fra driftsgrensanalyser af Dansk Kalv og ungtyre.

Artikel: Krisen fortsætter og Krisen har bidt sig fast

Se artikel i Grovvarenyt 24. august 2012.

Artikel: De stærke overtager de svage

Se artikel i Maskinbaldet 31. august 2012.

Artikel: Stadig flere landbrug på tvangsauktion

Se artikel i Børsen 11. september 2012.

Artikel: Renteswap kan være en god nødløsning

Se artikel i LandbrugsAvisen 14. september 2012.

Dækningsbidrag – konventionel, Jersey og økologi, stor race

Supplerende materiale til ”Produktionsøkonomi Kvæg 2012”:

Artikel: Millionforskel på top og bund i landbruget

Se artikel i Børsen 20. september 2012.

Regnskabsanalyse: Dækningsbidrag for udvalgte afgrøder

Analyserne er trykt i pjecen Produktionsøkonomi 2012, og omfatter dækningsbidrag på vinterhvede, vårbyg, vinterbyg og vinterraps for høståret 2011.

Vejledende grovfoderpriser

Der er udarbejdet nye skøn over vejledende priser på grovfoder. Der er indført 2 principper, som skal anvendes afhængig af formålet.

Hvad er et vejrcertifikat og hvorfor interessere sig for det?

Som planteavler er man afhængig af vejret på godt og ondt. Indimellem afviger vejret så meget fra det normale, at det får betydelige økonomiske konsekvenser.

Hvorfor bruge et vejrcertifikat i stedet for en traditionel forsikring?

Den mest effektive risikoafdækning er den, der har bedst mulig sammenhæng med det tab, man faktisk risikerer. Desuden er det naturligvis afgørende, at afdækningen er så billig som muligt

Vejrcertifikater – en risikoafdækning som ikke eliminerer alle risici

Anvendes vejrcertifikater til at afdække risici, skal man være klar over, at udbetalingen ikke altid vil dække det faktiske tab.

Vejrcertifikater er en ny metode til at afdække vejrrisiko

Videncentret for Landbrug undersøger mulighederne for at anvende et nyt værktøj til at afdække risikoen for bestemte vejrhændelser, der har negative produktionsøkonomiske konsekvenser. En række artikler sætter fokus på emnet.

Regnskabsanalyse: Dækningsbidrag for salgsafgrøder

Dækningsbidraget er opgjort for forskellige bedriftstyper og opdelt efter den fremherskende jordtype på ejendommen. Artiklen er trykt i pjecen Produktionsøkonomi 2012.

Referat fra møde vedr. størrelsesøkonomi - onsdag den 21. november 2012

Se referat.

Regnskabsanalyse: Maskinomkostninger på planteavlsbrug

Maskinomkostninger for 2011 er analyseret for en række planteavlsejendomme. Omkostningerne er opgjort for ejendomme med hovedproduktion af korn og øvrige salgsafgrøder. Artiklen er trykt i pjecen Produktionsøkonomi 2012.

Nye prognosepriser i Farmtal

Der er udarbejdet nye prognosepriser vedrørende konventionel produktion for perioden 4. kvartal 2012 og for året 2013 og 2014.

ABC i svineproduktionen

Det har i gennemsnit kostet 228 kr. at producere en fravænnet gris og hjemmeblanderne har de laveste foderomkostninger, er to af resultaterne fra ti landmænd, der har deltaget i ABC omkostningsprojektet.

Regnskabsanalyse: Totaløkonomi i planteavl - opdelt på bedriftsstørrelser

I 2011 opnåede den gennemsnitlige planteavlsbedrift et økonomisk resultat, der var bedre end i 2010. Driftsresultatet er samtidig forbedret med 46.000 kr. fra 2010 til 2011. Artiklen er trykt i pjecen Produktionsøkonomi Planteavl 2012.

Vejledende grovfoderpriser for 2012 og 2013 - Revideret 06.12.2012

Notat om vejledende grovfoderpriser af 21.november 2012 er blevet ændret med hensyn til værdi på økologisk grovfoder. Der er foretaget ændringer i grundlaget for beregning af priser på økologisk grovfoder.

Produktionsmæssige usikkerheder i planteproduktionen

Skab overblik over usikkerhederne i planteproduktionen og få bedre mulighed for at indrette driften efter dem. Artiklen er trykt i pjecen Produktionsøkonomi Planteavl 2012.

Hvad kan fremtiden bringe inden for styring af vejrrisiko?

Inspiration fra foreningen Weather Risk Management Association’s 13. årlige europæiske møde.

KvægNøglen 2011 viser vejen til et højere DB

Artikel fra Fagmagasinet Kvæg, april 2012

Artikel: Plus til planteavlerne, minus til kvægbrugene

Se artikel i Landbrugs Avisen 21. september 2012.

Artikel: Fortsat fremgang i landbrugets økonomi

Se artikel i Vort Landboblad 26. september 2012.

Artikel: Fortsat fremgang i landbrugets økonomi

Se artikel i Aars avis 26. september 2012.

Artikel: Landbruget advarer mod konsekvenser af høje bidragssatser

Se artikel i Grovvarenyt 5. oktober 2012.

Artikel: Højere bidragssatser har alvorlige konsekvenser for landbruget

Se artikel i Give Avis 9. oktober 2012.

Artikel: Voldsomme effekter af nye bidragssatser

Se artikel i Vort Landboblad 17. oktober 2012.

Artikel: De korte renter fortsat lave

Se artikel i Økonomisk Ugebrev 2. december 2012.

Artikel: Undersøgelse: Stor gæld giver høj bidragssats

Se artikel i Landbrugsavisen 7. december 2012.

Artikel: Landmænd trodser investeringskrisen

Se artikel i Børsen 10. december 2012.

Vejrcertifikater som sikring imod tidlig frost i melkartofler eller majs

Relevante overvejelser for melkartoffelavlere eller majsavlere, der overvejer at anvende vejrcertifikater som afdækning over for tidlig frost i efteråret.

De bedste er bedre til at investere

Artikel fra Fagmagasinet Kvæg, april 2012

En enkel analyse med stor informationsværdi

Artikel bragt i Fagmagasinet Kvæg, februar 2012

Gode investeringer starter med fokus på pengestrømme

Artikel bragt i Fagmagasinet Kvæg, maj 2012

Fokus på nøgletal kan løfte din bundlinje

Artikel bragt i Fagmagasinet Kvæg, juni 2012

Artikel: Hold en paraply over majsmarken

Se artikel i Effektivt Landbrug den 11. december 2012.

Artikel: Overvej forsikring når dårligt vejr truer

Se artikel i LandbrugsAvisen den 23. november 2012.

Alle taler om vejret - nu kan landmændene gøre noget ved det

Tørke, sen frost eller regn i høsttiden. Det er bare nogle af de vejrfænomener, som danske landmænd nu kan afdække sig overfor og dermed mindske risikoen for at tabe penge som følge af en dårlig høst.

Kvægbrugernes økonomi spås lille bedring i 2013

Ny prognose forudser en lille fremgang i kvægbrugernes økonomiske resultater frem til 2014. fremgangen er dog ikke på niveau med prognoserne for svine- og planteproducenterne.

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2012-2014

Kvægbrugets driftsresultater forventes forværret i 2012 efterfulgt af en mindre forbedring i 2013 og 2014.

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2012-2014

Prisbevægelserne på afgrødemarkederne medfører en markant forbedring af planteavlernes driftsresultat i 2012 efterfulgt af en mindre forværring i 2013 og 2014.

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2014

Stigende priser på svinekød medfører en markant forbedring af svineproducenternes driftsresultat i 2012, 2013 og 2014 på trods af stigende foderomkostninger.

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2012-2014

Landbrugets driftsresultater ventes at blive løftet markant i 2012 og 2014. Overskuddet for en gennemsnitlig heltidsbedrift ventes at blive på 600.000-750.000 kr.

Sammendrag, tabeller og grafer for sektoren

Landbrugets indtjening vil blive løftet i perioden 2012 til 2014.

Nyt princip fastlægger prisen på grovfoder

Det nye princip betyder, at alle produktionsomkostninger nu medtages i beregningen af den interne grovfoderpris. Som aflønning af jorden anvendes en gennemsnitlig forpagtningsafgift.

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2012-2014

Kvægbedrifterne oplevede en fremgang i økonomien i 2011. Desværre kunne fremgangen ikke fastholdes i 2012.

Tilpasning af vejrcertifikater til vejret i din mark

Forskellen imellem vejret i din mark og vejrstationens målinger består oftest af en systematisk forskel og en uforudsigelig del, som varierer afhængig af dine valg.

Perspektiver for økologisk planteproduktion

Læs om forventninger til udviklingen i markedet for økologiske landbrugsprodukter og om overvejelser inden omlægning til økologisk produktion. Artiklen har været trykt i pjecen Produktionsøkonomi Planteavl 2012.

Landmænd vil investere mere til næste år

Se artikel i Dansk Gartneri 10. december 2012

Landmænd ser lyst på fremtiden

Se artikel i DR P4 Trekanten 11. december 2012.

Landmænds fede tider skal høvle af gælden

Se artikel i Ritzau 11. december 2012.

Casestudier ved VFL, Produktionsøkonomi

Drejebog, som anvendes ved planlægning, udførelse og evaluering af casestudier ved aktiviteter indenfor VFL produktionsøkonomi - og evt. andre faggrene.

Landmændene ser lyst på 2013

Se artikel i Food Supply 11. december 2012.

Landmænd har mod på nye investeringer

Se artikel i Maskinbladet 11. december 2012.

Nu har landmænd råd til at høvle af gælden

Se artikel i Nordjyske Stiftstidende 12. december 2012.

Landmænd oplever kraftig stigning i låneomkostninger

Se artikel i Vort Landboblad 12. december 2012.

Udsigt til rekordhøj indtjening i landbruget

Se artikel i Gravvarenyt 14. december 2012.

Kraftig stigning i låneomkostninger i realkreditinstitutterne

Se artikel i Brandebladet 19. december 2012.

Regnskabsanalyse: Ti års udvikling i planteavlen

Driftsresultatet i 2011 blev i gennemsnit på 241.000 kr. pr. bedrift. Resultatet er lidt bedre end det, der blev opnået i 2010. Artiklen er trykt i pjecen Produktionsøkonomi Planteavl 2012.

Erfaringer med vejrcertifikater rettet imod regn i høsten

Overvejelserne bag en sikring imod en våd høst kan være ganske forskellige. Her beskrives tre forskellige måder at designe et vejrcertifikat på.

Indkomstprognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2011-2013

Efter to år med negative driftsresultater for mælkeproducenterne er der udsigt til en lille forbedring af driftsresultatet i perioden 2011 til 2013.

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2011-2013

Efter to år med negative driftsresultater for planteproducenterne er der udsigt til en markant forbedring af driftsresultatet i perioden 2011 til 2013.

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2013

For 2012 og 2013 forventes et væsentligt forbedret resultat. Dette skyldes forventninger til forbedret bytteforhold, produktivitetsforbedringer samt fortsat lave renter.

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2011-2013

Landbrugets indtjening vil blive løftet markant i perioden 2011 og 2013.

Sammendrag, tabeller og grafer for sektoren

Landbrugets indtjening vil blive løftet markant i perioden 2011 til 2013.

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2012-2013

Landbrugets driftsresultater ventes at blive løftet i 2012 og 2013. Overskuddet for en gennemsnitlig heltidsbedrift ventes at blive på 550.000-600.000 kr.

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2012-2013

Med et indregnet fald på mælkeprisen og en forventning om stigende foderpriser er det hårde vilkår for de konventionelle mælkeproducenter i 2012 og 2013.

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2013

For 2012 og 2013 ventes det, at resultaterne vil blive væsentligt bedre end i 2011. Dette skyldes forventninger om en højere notering på svinekød samt fortsat lave renter.

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2012-2013

Prognoserne tyder på et mindre fald i driftsresultatet i 2012 og et noget større fald i 2013. Totalt set er der for perioden 2011-2013 tale om en forringelse af økonomien for planteavlsbedrifterne i forhold til 2010 på godt 25.000 kr. pr. bedrift pr.år.

Prognose for kvægbrugets økonomiske resultater 2012-2014

Kvægbrugets driftsresultater forventes forværret i 2012 efterfulgt af en mindre forbedring i 2013 og 2014.

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2012-2014

Prisbevægelserne på afgrødemarkederne medfører en markant forbedring af planteavlernes driftsresultat i 2012 efterfulgt af en mindre forværring i 2013 og 2014.

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2014

Stigende priser på svinekød medfører en markant forbedring af svineproducenternes driftsresultat i 2012, 2013 og 2014 på trods af stigende foderomkostninger.

Prognose for landbrugets økonomiske resultater 2012-2014

Landbrugets driftsresultater ventes at blive løftet i 2012 og 2014. Overskuddet for en gennemsnitlig heltidsbedrift ventes at blive på 550.000-600.000 kr.

Sammendrag, tabeller og grafer for sektoren

Landbrugets indtjening vil blive løftet i perioden 2012 til 2014.

Artikel: Hjælp til at prissætte jord

Se artikel i Effektivt Landbrug 24. december 2012.

Samarbejde i markdriften

Der er mange forhold, der bør tages i betragtning, når man vil etablere og drive et samarbejde om markdrift. Læs mere om samarbejdet i artiklen, der også er trykt i pjecen Produktionsøkonomi Planteavl 2012.

Høje omkostninger kendertegner dansk mælkeproduktion

Artikel fra Fagmagasinet Kvæg, nov. 2012

Artikel: "Store økonomiske tab ved randzonerne."

Artikel i LandbrugsAvisen den 6. juli 2012.

Artikel: "Mange fordele ved samarbejde i markdriften."

Artikel i EffektivtLandbrug den 23. oktober 2012.

Artikel: "Overvej forsikring når dårligt vejr truer."

Artikel i LandbrugsAvisen den 23. november 2012.

Artikel: "Præmie på 25.000 kr. for 92 hektar økologisk timote."

Artikel i LandbrugsAvisen den 23. november 2012.

Stor race og malkestald gav i 2011 et nul-resultat

Artikel fra Fagmagasinet Kvæg, nr. 8 - 2013

Avl efter NTM betaler sig

Artikel fra Fagmagasinet Kvæg, nr. 10 - 2012

Høje omkostninger kendetegner dansk mælkeproduktion

Artikel fra Fagmagasinet Kvæg, nr. 11 - 2012

Ny aftale om handel med grovfoder

Der er udarbejdet en ny aftaleskabelon, der vedrører handel med grovfoder mellem landmænd. Skabelonen giver en større sikkerhed for en god aftale for begge parter.

Afsluttende rapport