Høj startydelse i AMS kræver tre malkninger

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Promilleafgiftsfonden for landbrug
Fire dage efter kælvning skal køer i AMS-besætninger vænnes til tre daglige malkninger hvis startydelsen i AMS-besætningerne skal op på niveau med eller højere end ydelsen i traditionelle besætninger Sæt derfor fokus på at hente køer først i laktationen.

Der er et stort uudnyttet ydelses-potentiale i danske AMS-besætninger.

Ydelsen ligger på niveau med besætninger, der malker i malkestald to gange dagligt, og især startydelsen halter efter besætninger, der malker i malkestald.

En større undersøgelse foretaget af VFL, Kvæg i samarbejde med AgroTech, har vurderet såvel fordringens som malkningsfrekvensens generelle indflydelse på ydelsen. Og Dorte Bossen, der står bag undersøgelsen, vurderer, at man som landmand primært vil kunne hæve ydelsen ved at fokusere på malkningsfrekvensen hos køer i første laktation.
- Det handler om, at man får gang i de køer. At man vænner dem til tre malkninger fra starten af. Og jeg tror ikke, man skal være så bange for, at man vænner dem til at blive hentet, for når de er i starten af laktationen er de meget mere motiverede for at blive malket, og reagerer generelt meget anderledes end køer sidst i laktationen, siger hun.
Ifølge Dorte Bossen har undersøgelsen vist, at den systematik, der skal til for at undgå lange malkningsintervaller hos alle køer kan være svær at håndtere i praksis. Derfor anbefaler hun, at man koncentrerer sig om at køer først i laktationen bliver malket tre gange, og eventuelt går mere på kompromis med senlakterende køer.
 
Variation betyder mindre
Tidligere undersøgelser har set på, hvordan den enkelte kos ydelse påvirkes af malkningsfrekvensen, og hvordan den påvirkes af variationen i malkningsintervaller.
Konklusionen er, at malkningsfrekvensen, altså om koen malkes to eller tre gange dagligt, har større indflydelse på ydelsen end varierende eller uens malkningsintervaller.
I nedenstående figur er den relative ydelse sat til 100 hos en ko, der malkes to gange dagligt med 12 timers interval. Her ses, at tre daglige malkninger med uens interval vil øge ydelsen med ca. fem procent.

 Figur 2: Skitse for betydningen af malkningsfrekvens og malkningsintervallers ensartethed for koen ydelse.
 

Stop ikke koen
Ifølge Dorte Bossen bør man også være opmærksom på, at man ikke begrænser en optimal malkning af koen via malkerobottens indstillinger.
- Hvis man stiller for skrappe krav til, hvornår koen kan blive malket, kan man risikere at skabe hentekøer, fordi nogle køer helt vil opgive at blive malket. Derfor skal man overveje, om man kan være med til at opretholde tre gange malkninger ved at slække lidt på indstillingerne, forklarer Dorte Bossen.

Læs mere her (login er påkrævet)

 

Landmandsportalen Landmand.dk
Gå til Landmand.dk