Projektansvarlig
Videnspredning for projektet
Artikel: "Sæt fokus på mark- og maskinøkonomi i erfagruppen"

Artikel i MARK november 2012.

Løft bundlinjen – sæt din viden i spil!

Formålet med projektet er, at viden og resultater fra projekter omsættes hurtigere, så landmændene får størst mulig udbytte af udviklingsprojekter, som kan medvirke til at løfte bundlinjen på bedriften. Projekter-nes bedriftspotentiale at skabe effekt hos den enkelte landmand, omkring tilrettelæggelse af produktionen, værdiskabelse i produkterne, ledelsen af medarbejdere, de økonomiske muligheder, rådgivningstilbud og meget mere, skal nå hurtigt og bredt ud til relevante målgrupper for hurtigt, at skabe effekt. Såvel landmænd som rådgiver og projekter skal sætte deres viden i spil, for at effekten nås på landmændenes bundlinjer og få projekternes erhvervspotentiale: at skabe effekt hos en stor gruppe af landmand - udnyttet.

Vi har projekter, der udvikler viden og metoder. Der er rådgivningsforløb, der sætter viden i spil hos den enkelte landmand og skaber forandringer på bedriften. Der er processer, der får projekter og rådgivning med bedriftspotentiale til at nå ud til mange landmænd. Projektet er unikt ved at se samlet på de tre forløb - udviklingen af viden, effekt hos landmanden og effekt hos landmændene - i én proces.  En proces, der fører til, at viden og resultater fra projekter skaber effekt hos landmanden, skal involvere såvel landmanden selv, som hans rådgivere samt projektets ledelse og medarbejdere i et dynamisk og iteraktive forløb. Projektet vil udvikle metoder, der medvirker til hurtig ”omsætningshastighed” af viden, værktøjer, metoder og andre resultater af netop afsluttede udviklingsprojekter, så både bedriftspotentialet og erhvervspotentialet nås.
Projektet vil også have fokus på, at relevante udviklings- og demonstrationsprojekter tilrettelægges således, at der i planlægnings- og gennemførelsesfasen er fokus på såvel bedriftspotentialet som erhvervspotentialet.

Projektet understøtter forandringsprocesser i alle led i kæden ” Viden   Bedriftspotentiale   Erhvervspotentiale”. Aktiviteterne vil være målrettet landmandens behov, og vil involvere rådgivere, der skal rådgive og/eller har ansvar for, at landmandens samlede rådgivningsbehov opfyldes. Der vil være dialog med relevante projekter om, hvordan de kan tilrettelægges og gennemføres, så deres resultater skaber størst mulig effekt hos landmændene og i erhvervet.

Sæt fokus på mark- og maskinøkonomi i erfa-gruppen

Værktøjet ”Din Bundlinje Mark” kan bruges til en grovanalyse og sammenligning af udbytter og indtjening. Den er også velegnet til at sammenligne bedrifter i en erfa-gruppe.

Trumfkort - spørgsmål til magasin

Baggrundstekst

Trumfkort - Effektkort til magasin

Baggrundstekst

Trumfkort - Gamemaster til magasin

Baggrundstekst

Trumfkort - Handlingsplan til magasin

Baggrundstekst

Trumfkort - Kontrakt til magasin

Baggrundstekst

Trumfkort - Opfølgning til magasin

Baggrundstekst

Møde i projektkoordinationsgruppen - 22. november 2012

Information og gennemgang af procedure omkring udarbejdelse af guideline for effektskabende processer og effektmåling

Opfølgning på med Projektkoordinationsgruppen - 22. november 2012

Opfølgningsmail til Projektkoordinationsgruppen, med tak for sidst og tilbud om indlæg på afdelingsmøde i 2013

Skabelon til interviewguide for skrivning af artikler

Formål at beskrive, hvordan samarbejdet mellem VFL og DLBR-Virksomhederne i projekterne har givet effekt.

Brugergruppens evaluering - 13. november 2012

Skabelon til Evaluering af deltagelse i brugergruppen

Kompetecer - de 5 trumfkort i rådgivningen

Råtekst trumfkort: Kontrakt - Forventningsafstemning, Gamemaster - Mødeledelse, Effektkort, Spørgeteknik, Handlingsplaner, Opfølgning

Evaluering fra Effektgruppen

Skabelon til evaluering af deltagelse i effektgruppen i delprojektet ”Effekt og Proces” i ”Løft Bundlinjen”

Refleksioner

Refleksioner i forhold til designguiden

Procesrådgivning i forbindelse med dyrlægesamarbejde kvæg

Erfaringer vedr. opstartsmøder om forbedret samarbejde mellem kvægrådgivere og dyrlæger

”Konceptet” Løft Bundlinjen, Sammenhæng og synergi

Præsentation udviklet til brug ved demonstrationer

Forslag til leveranceaftale - center/projekt på VFL

Forslag til, hvordan aftale kan medvirke til at skabe synergi og sammenhæng mellem projekter på et center (eksempel LMO)

Innovationshjul på flere niveauer - Ideoplæg

PowerPoint præsentation af innovationshjul - Landmand/Rådgiver, Projekt/Opdragsgiver og Virksomhed/Ledelse

Kommunikation og målgrupper - 3. oktober 2012

Præsentation ved møde med Lene Krüger og Lisbeth Eilenbergerom ønsker til kommuikation i projektet Løft Bundlinjen

Workshop om kommunikation - 10. oktober 2012

Gruppeindeling PEP-møde om kommunikation i projektet Løft Bundlinjen

Workshop kommunikation - 10. oktober 2012

Dagsorden for PEP-møde om kommuikation - Skab sammenhæng - projektet Løft Bundlinjen

Workshop kommunikation - 10. oktober 2012

Indlæg (PowerPoint præsentation) om formål med mødet ved PEP-møde, Hvorfor kommunikere ? - projektet Løft Bundlinjen

Workshop kommunikation - 10. oktober 2012

Lene Krügers præsentation under forløbet af PEP-møde - Skab sammenhæng

Workshop kommunikation - 10. oktober 2012

Gruppe 1's indspil ved PEP-møde om kommunikation. Hvem er I?, Hvad får målgrupper ud af jer?, Målgruppens behov,

Workshop kommunikation - 10. oktober 2012

Gruppe 2's indspil ved PEP-møde om kommunikation. Hvem er I?, Hvad får målgrupper ud af jer?, Målgruppens behov

Workshop kommunikation - 10. oktober 2012

Gruppe 3's indspil ved PEP-møde om kommunikation. Hvem er I?, Hvad får målgrupper ud af jer?, Målgruppens behov

Kommunikationsstrategi - projektet Løft Bundlinjen - 15. november 2012

Lene Krügers indlæg benyttet ved fremlæggelse af kommunikationsstrategi på internt møde

Kommunikationsstrategi

Lene Krügers forslag til kommuikationsstrategi í projekter og i Løft Bundlinjen

Oversigt over kommunikationstiltag

Bilag I skabelon for kommuikationstiltag

Kommunikationsstrategi

Bilag II Tjekliste - kommuikationshandlingsplan

Kommunikationsstrategi

Bilag III forlag projektsite landbrugsinfo.dk

Kommunikationsstrategi

Bilag IV skabelon PR strategi

PEP-workshop - 10. oktober 2012

Fotos og plancher fra mødet

Koncept for årets projekt

Vurdering af indstillede projekter til – ”årets projekt” og ”årets Forretning

Styregruppemøde 23. august 2012

Koncept for årets projekt: Oplæg til Styregruppen

Koncept for årets projekt

Udarbejdet handlingsplan pr. 25-09-2012

Koncept for årets projekt

Skabelon for indstillinger af projekter og forretninger

Koncept for årets projekt

Præsentation af endeligt forløb af årets projekt

Log over aktiviteter

Aktiviteter der styrker og deler erfaringer om det tværfaglige samarbejde mellem landmand, dyrlæge og kvægrådgiver

Business Case - Udvejning af svin

Udvikling af Business Case der bidrager til erhvevspotentialet

Simpel Business Case

Beregningsværktøj til udbredelse af erhvevspotenitalet for større indtægt ved vejning af svin

Forecast

Beregningsværktøj til udbredelse af erhvevspotenitalet for større indtægt ved vejning af svin

Skabelon for demo-projekter, der løfter Bundlinjen

Benyttes i forbindelse med Produkt- og Projektmessen d. 6. februar 2012

Rådgivning med effekt

Projekter med effekt – viden omsat til bedrifts og erhvervspotentiale. Overblik over metoder til effektfuld rådgivning.

Effektkort - Sparring i HIL-netværk 24. august 2012

Netværksgruppemøde om effektskabende processer via Brinkerhoff

Midtvejsnotat

Om effekt i: Løft Bundlinjen – sæt din viden i spil og Skab forandringer og nå dine mål.

Praktisk anvendelse af vejrcertifikater

Hvordan kan vejrcertifikater bruges til afdækning mod et regnfuldt efterår?

Sådan laves et vejrcertifikat

Se, hvordan du kan teste og eksperimentere med vejrcertifikater eller indgå en aftale om et vejrcertifikat.

Effekt og Effektmåling - anbefalinger

Bud på definition af effekt samt anbefaling på, hvordan effekt måles. Anbefalingen er en opsamling af erfaringer, præsentationer, notater mm., udviklet og afprøvet primært i projekterne ”Løft Bundlinjen.

Effekt i ansøgninger

Projekter med effekt – viden omsat til bedrifts- og erhvervspotentiale

Guideline

Målet er at skabe guidelines for effektskabende processer og effektmåling i projekter.

Personlig udvikling med afsæt i 360 graders evaluering og JTI-personprofiler

For virksomhedsøkonomer i LRØ

Ny tysk socio-økologisk model

Læs artikel.

Effekt og effektmåling

Tjek op på resultater og brug erfaringen til evt. at lave nye tiltag

Afsluttende rapport

Effekt og effektmåling - anbefalinger

Se anbefalinger.

Lean - projektet der skabte venteliste

Råtekst til artikel af Anne Jakobsen

Motivation er vejen til succes

Pressemeddelelse Motivation er blevet en vigtig medspiller i jagten på succes i landbruget både for landmænd og deres rådgivere.

Business case

Træf de rigtige beslutninger baseret på en case med fakta, argumenter og konklusion