Projektansvarlig
Videnspredning for projektet
Artikel fra landbrugsavisen 9. november 2012

Skærmdump fra landbrugsavisen.dk om udvejning af slagtesvin, LandboNord

Motivation skal give landmænd succes

Pressemeddelelse om motivation på vfl.dk

Best practice: Udvejning af slagtesvin

Artikel i EffektivLandbrug - Torsdag den 8. november 2012

Gruppepres skaber effekt på bundlinjen

Artikel i LandbrugFyn - 23-11-2012 12:10:00 Anne Louise Mikkelsen

Erfagruppe skal tjene 5 mio. mere

Artikel fra LandbrugsAvisen - Fredag 7. december 2012

Tjener 30 kr. pr. gris ved at veje

Artikel i LandbrugsAvisen - Fredag 9. november 2012

Gruppeeffekt skaber højere DB

Artikel i LRØ Avisen

Landmand vejede sig til 200.000 kroner

Nyhed på www.vfl.dk den 12-11-2012

Rådgivningen skal være bedre

Artikel i LandbrugsAvisen 29. marts 2013

Løft Bundlinjen – skab forandring og nå dine mål

I projektet demonstreres de processer, der skal gennemløbes, for få mest mulig bedriftspotentiale: ”effekt på den enkelte landmands bundlinje” og højst mulig erhvervspotentiale: ”effekt på mange landmænds bundlinje” af rådgivning og resultater fra projekter.

Processen der sikrer, at viden og resultater fra projekter fører til effekt hos landmanden, involverer såvel landmanden selv, som hans medarbejdere og rådgivere samt projektets ledelse og medarbejdere i et dyna-miske og iteraktive forløb. Projektet vil demonstrere metoder og forandringsprocesser, der medvirker til hurtig ”omsætningshastighed” af viden, værktøjer, metoder og andre resultater af afsluttede og igangværende udviklingsprojekter.

I samarbejde med udvalgte projekter og rådgivning, vil der blive tilrettelagt forløb, der demonstrerer hvor-ledes rådgivningsforløb bidrager til, at landbrugsvirksomheders og bedrifters potentialer udnyttes fuldt ud. Der vil være fokus på, hvilke forandringsprocesser der er brug for på bedrifterne og i landbrugsvirksomhe-den fremadrettet samt på, hvordan effekten af rådgivningsforløbet kan måles hos landmanden. Endvidere vil der blive tilrettelagt forløb, hvor rådgivningen demonstrerer forandringsprocesser i organisationer, der kan medvirke til en større gennemslagskraft af rådgivningen hos landmanden. Projektet vil også demonstrere, hvorledes rådgivningsforløb med effekt når bredt ud og dermed medvirker til, at erhvervspotentialet af rådgivningen nås.

Der vil specifikt blive demonstreret, hvorledes landbrugsbedriften og -virksomhedens økonomi og bundlinje kan styrkes ved at øge anvendelsen af faglig viden, managementværktøjer og metoder. Der vil blive samar-bejdet med projekter, der har særlig fokus på effekt på bundlinjen hos økologiske producenter, hos deltids-landmænd og på den rådgivning, der har et overodnet fokus på landmandens behov i hans rolle som virk-somhedsleder – og ejer. Demonstrationer vil således få betydning for såvel konventionelle og økologiske landmænd som for virksomheds-, produktions– og deltidslandmænd

Mere græs godt for økonomien og økologien – facts og mere information

DLBR Dansk Økologi havde i 2010 nedsat en arbejdsgruppe, som arbejdede intensivt på bedre økonomi og økologi via mere græs i sommerrationen.

FlexNyt uge 21, 25. maj 2012

Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere.

FlexNyt uge 4, 27. januar 2012

Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere.

FlexNyt uge 6, 7. februar 2012

Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere.

FlexNyt uge 8, 24. februar 2012

Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere.

FlexNyt uge 10, 9. marts 2012

Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere.

FlexNyt uge 12, 22. marts 2012

Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere.

FlexNyt uge 15, 10. april 2012

Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere.

FlexNyt nr. 16, 19. april 2012

Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere

FlexNyt uge 17, 23. april 2012

Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere

FlexNyt nr. 18, 3. maj 2012

Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere

FlexNyt uge 23, 6. juni 2012

Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere

Nyttige rådgivningsværktøjer fra DLBR Dansk Økologi

FlexNyt uge 25, 22. juni 2012

Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere

FlexNyt uge 28, 9. juli 2012

Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere

FlexNyt uge 29, 18. juli 2012

Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere

Workshop om motivation 20. september 2012

”Hvordan skaber jeg mere motivation for den her sag?” Vi ser nærmere på hvad motivation er – og hvordan vi motiverer os selv og andre?

Styrk indtjening og image gennem mere græs til øko-koen

Rådgivningsværktøjet Græsdetektiven hjalp økolandmand i gang med mere frisk græs til køerne, og han er glad for løsningen.

FlexNyt uge 33, 16. august 2012

Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere

FlexNyt uge 32, 7. august 2012

Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere.

Specialtillæg

FlexNyt uge 35, 28. august 2012

Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere

Brugergruppemøde for rådgivning af deltidslandmænd 18. januar 2012

Dagsorden for brugergruppemødet.

Brugergruppemøde for rådgivning af deltidslandmænd 18. januar 2012

Referat fra brugergruppemødet.

Netværksmøde for deltidsrådgivere - 17. april 2012

Program for netværksmødet.

Netværksmøde for deltidslandmænd - 17. april 2012

Deltagerliste til netværksmødet.

Netværksmøde for deltidslandmænd - 17. april 2012

Afskrift af plancher for netværksmødet.

Brugergruppemøde for rådgivning af deltidslandmænd - 24. maj 2012

Dagsorden til brugergruppemødet.

Bilag til brugergruppemøde for rådgivning af deltidslandmænd - 24. maj 2012

Kommissorium for Brugergruppen for Deltidslandmænd

Bilag til brugergruppemøde deltidslandmænd - 24. maj 2012

Markedsanalyse DLBR - samarbejde mellem Videncentret og lokale DLBR- virksomheder

Brugergruppemøde for rådgivning af deltidslandmænd - 24. maj 2012

Referat af brugergruppemødet

Deltidsområdet hos Djursland Landboforening og VFL - 17. august 2012

Dagsorden - Organisering af deltidsområdet og hvilke perspektiver Djursland Landboforening har omkring udviklingen og udfordringerne.

Udviklingsmøde hos Djursland Landboforening - 17. august 2012

Referat fra udviklingsmøde om organisering og udvikling af deltidsområdet samt markedsanalyse

Møde Deltidsområdet hos Centrovice og VFL - 14. august 2012

Dagsorden - Organisering af deltidsområdet og hvilke perspektiver Centrovice har omkring produkter, udviklingen og udfordringerne.

Udviklingsmøde hos Centrovice, 14. august 2012

Referat af udviklingsmøde - organisering og udvikling af deltidsområdet samt netværk for rådgivere

Møde - Deltidsområdet hos Heden & Fjorden og VFL - 20. august 2012

Dagsorden - hvilke perspektiver har H&F omkring udviklingen og udfordringerne inden for deltidsområdet.

Nyhedsmail af 7. maj 2012

Nyhedsmail om rådgivning af deltidslandmænd - indeholdende DLBR Markedsanalyse: Deltidslandmænd 2012

Udviklingsmøde hos Heden & Fjorden - 20. august 2012

Referat af udviklingsmøde om organisering og udvikling af deltidsområdet samt netværk og markedsanalyse

Business case implementering af nyhedsbrev målrettet deltidslandmænd

FlexNyt - nu et betalingsprodukt? FlexNyt har siden udgangen af 2010 været tilbudt DLBR virksomhederne gratis. Skal FlexNyt bibeholdes i fremtiden som et betalingsprodukt?

Dynamisk Rådgivning Markedsanalyse – formål og anvendelse

Præsentation af markedsundersøgelsen med deltidsudvalg og rådgivere i Djursland Landboforening d. 13. september

Referat fra møde i Djurslandlandboforening om markedsundersøgelse

Projektmøde ”Hjælp – jeg har købt en gård” - Torsdag d. 13. september 2012

Referat af møde i Brugergruppen for rådgivning af deltidslandmænd

Onsdag den 3. oktober 2012

Årsmøde danske deltidslandmænd

Præsentation fra årsmødet lørdag den 27. oktober

Brugergruppemøde i Løft Bundlinjen 2012, ”Effekt og Proces”

Hos Jysk Landbrugsrådgivning, Billund den 29. oktober 2012. Præsentation af materiale om "effektskabende processer".

Referat af brugergruppemøde den 29. oktober 2012

Mødet hos Jysk Landbrugsrådgivning vedr. materiale om ”effekt skabende processer.

Dagsorden brugergruppemøde den 13. november 2012

Mødet afholdt hos Jysk Landbrugsrådgivning - indspil til Projektjury

Kommissorium for brugergruppe - bedriftspotentiale

Brugergruppen for bedriftspotentiale er nedsat af projektet Løft Bundlinjen 2012. Brugergruppens formål er at medvirke til, at projektets mål i forbindelse med aktiviteterne omkring bedriftspotentialet nås.

Referat af brugergruppemøde den 13. november 2012

Mødet afholdt hos Jysk Landbrugsrådgivning - indspil til Projektjury

Fra gamle tl nye begreber i internt regnskab

Se notat om regnskaber fra Dansk Landbrugsrådgivning.

Fra gamle til nye begreber i internt regnskab – egenkapitalforklaring & pengebinding

I det Interne regnskab for 2012 vil fremgå et nyt begreb Ændring af egenkapital fra drift, privat og skat, der afløser det gamle konsolideringsbegreb.

Agrovis leverancer i Løft Bundlinjen - Effekt og proces

Virksomhedsplaner skaber overblik og goodwill. Fremtiden er begrænset af fortiden gennem de valg vi har truffet. Med en virksomhedsplan i hånden er sandsynligheden for at bryde denne begrænsning langt større.

Få trumfkort i hånden

- og succes med rådgivning og projektledelse I projektet ”Løft bundlinjen – effekt og proces” har vi spurgt ledere, projektledere, rådgivere og landmænd om hvad der skaber effekt i rådgivningen.

Møde i effektgruppen i Effekt og proces den 26. marts 2012

Dagsorden - Præsentation af krav til leverancer i ”Løft bundlinjen 2012” samt oplæg til samarbejde og leverancer ind i projektet.

Dagsorden møde i LandboNord den 22. maj 2012

Aftale om samarbejde i ”Løft Bundlinjen” 2012 - Effekt og proces

Møde med Reflekterende Team 5. oktober 2012

Intro til interview - træning af rollen som rådgiver via spørgeteknik, for at afdækkes en problemstilling.

Udkast til leveranceplan Sønderjysk Landboforening

Kampagne for rådgivning – med fokus på løft af bundlinje hos landmand og på centret. Planlagt og gennemført forløb om effekt af rådgivning med udgangspunkt i en aktivitet i kampagnen. En gruppe af landmænd er involveret i aktiviteten.

Udkast til leveranceplan LandboNord

Kampagne for rådgivning – med fokus på løft af bundlinje hos landmand og på centret. Planlagt og gennemført forløb om effekt af rådgivning med udgangspunkt i en aktivitet i kampagnen. En gruppe af landmænd er involveret i aktiviteten.

Leveranceplan for LRØ

Kampagne for rådgivning – med fokus på løft af bundlinje hos landmand og på centret. Planlagt og gennemført forløb om effekt af rådgivning med udgangspunkt i en aktivitet i kampagnen. En gruppe af landmænd er involveret i aktiviteten.

Leveranceplan Agrovi

Kampagne for rådgivning – med fokus på løft af bundlinje hos landmand og på centret. Planlagt og gennemført forløb om effekt af rådgivning med udgangspunkt i en aktivitet i kampagnen. En gruppe af landmænd er involveret i aktiviteten.

Dagsorden møde i effektgruppen 18. september 2012

Sparring på arbejdet med ”effektskabende processer” på VFL og gensidig erfaringsud-veksling og inspiration i arbejdet med ”effektskabende processer” i LRØ, SLF, Agrovi og LandboNord

Effektskabende processer i Lean

Effekten kan både være de gode resultater hos landmændene og de gode resultater på centrene.

Dagsorden - møde i effektgruppen 4. december 2012

Sparring på arbejdet med ”effektskabende processer” på VFL og gensidig erfaringsudveksling og inspiration i arbejdet med ”effektskabende processer” i LRØ, SLF, Agrovi og LandboNord

Møde i Effektgruppen - 4. december 2012

Referat fra Effektgruppemødet

Møde i Rådgivercirklen 15. november 2012

Indbydelse og program for Rådgivercirkelmødet - planlægning "Skab overblik og frigør tid" og sparring på konkrete udfordringer.

Leverance fra LRØ - Effekt og proces

Fokus 35 DB tilbydes en gruppe soholdere, der vil indgå i en ERFA-gruppe med tæt kobling mellem produktionsresultater og økonomi.

Referat møde i Rådgivercirkel - 15. november 2012

Referat møde i Rådgivercirkel - 15. november 2012

Mødeindkaldelse Nomineringsgruppen 5. november 2012

Dagsorden for Nomineringsgruppen for Årets projekt på Videncentret for Landbrug

Brugergruppen i Effekt og proces - evaluering

Besvaret evaluering fra Brugergruppen - 13. november 2012

Referat - 22. maj 2012

Arbejdsmøde med LandboNord ang. leverancer i projektet Løft Bundlinjen

Artikel: Parker din faglige dygtighed - Helen Uglebjerg Filskov

Tekst til artikel i Guideline for effektskabende processer

Artikel: Konkurrence motiverer - Kristian Goul

Tekst til artikel i Guideline for effektskabende processer

Artikel: Effektsikring efter projektperioden - Merete Studnitz

Tekst til artikel i Guideline for effektskabende processer

Artikel: Dokumenter effekten - Michael Højholdt

Tekst til artikel i Guideline for effektskabende processer

Artikel: Praksisnær driftsledelse

Tekst til artikel i Guideline for effekskabende processer

Artikel: Generelle projekterfaringer - Dorte Marcussen

Tekst til artikel i Guideline for effekskabende processer

Artikel: TurnAround et skoleeksempel på god implementering lokalt - Hans Fink

Tekst til artikel i Guideline for effektskabende processer

Artikel: TurnAround gav nyttige reskaber til både TurnAround og anden rådgivning - Hans Fink

Tekst til artikel i Guideline for effektskabende processer

Leveranceplan Østdansk Landbrugsrådgivning

Kampagne for rådgivning – med fokus på løft af bundlinje hos landmand og på centret. Planlagt og gennemført forløb om effekt af rådgivning med udgangspunkt i en aktivitet i kampagnen. En gruppe af landmænd er involveret i aktiviteten.

Rådgivercirkel 1. oktober 2012

Dagsorden: Kick start for egen læring, god rådgivning - hvad og hvordan? og fundering af rådgivercirklerne

Oversigt til produkt- og projektmessen d. 6, februar 2012

Oversigt over produkter og produktejere

Handlingsplan for produkt- og projektmessen 6. februar 2012

Detaljeret handlingsplan med ansvarspersoner og deadlines

Invitationen til produkt- og projektmessen d. 6. februar

Målgruppe: Rådgivningsvirksomhedernes ledergrupper samt deres projekt- og kampagneledere

Annonceringen af produkt- og projeketmessen - 6/2 2012

Blogindlæg fra lbnu-dlbrblog.dk - åben for tilmelding til messen

Tilmelding til Produkt- og projektmessen

Tilmeldingside for produkt-og projektmessen på akademiet.dlbr.dk

Artikler

Bøger

Litteratur om effektskabende processer

Litteratur om effekt og effektmåling

Aktiviteter og markedsføring der skaber effekt

- case: økologiske producenter. Økologi Ekspertgruppe forslag til indsatsområder

Effekt i Kvæg - afdelingsmøde i Kvæg den 20. april 2012

Effekt på Videncentret, i DLBR og ”helt ude” hos landmanden. Introduktion til hvad er effekt, effektsikring ...

Invitation til Projekt- og produktmessen - 6. februar 2012

Mail til direktørerne i DLBR-virksomhederne og centerledere med invitation til Projekt- og produktmessen

Nyhedsmail vedr. Produkt- og projektmessen d. 6. februar

Sendt til netværk af kampagnelederne i DLBR-virksomhederne. Også bragt på lbnu.dlbrblog.dk

Besøg Produktmessen 2012

Flyer om projekt- og produktmessen d. 6. februar 2012. Brugt ved diverse møder m.m. på VFL.

Invitation til Kickoff-møde d. 27. januar 2012 på VFL

Deltagelse af projektledere for projekter der kan løfte bundlinjen for landmanden og i erhvervet. Kickoff forud for Produkt- og projektmessen den 6. februar 2012

Kickoff-møde den 27. januar 2012

Dias med dagens forløb og konceptet for messen. Vist ved møde med udstillere d. 27. januar 2012

Invitation til Kickoff-møde d. 31. januar 2012 på VFL

Deltagelse af projektledere for projekter der kan løfte bundlinjen for landmanden og i erhvervet.

Blogindlæg fra lbnublog

Blogindlæg d. 31-01-2012 med oversigt over projekterne og produkterne på messen d. 6. februar 2012

Flyers om Projekt-og produktmessen d. 6. februar 2012

Udleveret på Økonomiforum.

Tak og held og lykke

Takkekort til projektdeltagerne til Produkt- og projektmessen den 6. februar 2012

Intern Produktmesse 2012

Billederne fra den interne - med ekstern besøgende - produktmesse d. 6. februar 2012

Drop øjemålet og vej grisene

Artikel om vejning af svin til brug hos LandboNord - eksempel på lokal markedsføring

Der er penge i at veje grisen

Pressemeddelelse om vejning af svin hos LandNord - eksempel på lokal markedsføring

Hvert 3. slagtesvin vejer ”forkert”

Artikel med efterlysning af landmænd, der vil veje svin hos LandboNord - eksempel på lokal markedsføring

Det har været et kick

Artikel om rådgivernes oplevelse af benchmarking. Artikel fra Østdansk Landbrugsrådgivning

ØLR har succes med nyt tilbud

Pressemeddelelse ØLR har succes med nyt tilbud - eksempel på lokal markedsføring

Nye veje løfter landmandens økonomi

Pressemeddelelse fra VFL - Rådgivningscentre landet over har lagt konkurrencen på hylden for at løfte landmandens bundlinje.

LandboNord har søsat et nyt projekt

Blogpost om de er penge i at veje grisen - artikel hos LandboNord

Efterlysning af landmænd hos LandboNord

Blogpost om artikel om aktiviteter i LandboNord Landbrug

Det har været et kick

Blogpost om pressemeddelelse om vejning af svin hos LandboNord

Nye veje løfter landmandens økonomi

Blogpost om Løft Bundlinjen 2012

ØLR har succes med nyt tilbud

Blogpost om nye veje hos ØLR

Løft Bundlinjen Værditilvækst – merindtjening på råvarerne.

Bilag brugt til orientering om projektet for VFL's direktion d. 23. marts 2012

Projektet udvejning

Artikel i Landbrug Nord, 2. april 2012

42 posters med beskrivelse af udbytte for landmanden og erhvervet blev vist

Udstilling med posterne fra produktmessen i VFL's forhal i maj 2012

Kvæg - Fælles Fokus

Design af evaluering

Best practice

Eksempler på rådgivning og projektledelse

Projektstyringsværktøjer

Oversigt over værktøjer, der gør arbejdet med dit projekt effektivt og overskueligt. Hvornår og hvilke værktøjer, du anvender, afhænger af projektets størrelse og forløb

Business Case Udvejning af Svin

Se business case.

Beregningsmodel ark 1

Se ark 1.

Beregningsmodel ark 2

Se ark 2.

Produkter og værktøjer til DLBR

Værktøjer - Rådgivere / DLBR

Øg værdien af rådgivning for dig selv og din kunde vha. få men effektive værktøjer

Trumfkortene

Få bedre resultater og effekt ved at spille disse seks kort

Kontrakt

Dagsorden

Trumfkort Kontrakt

Se trumfkort.

Trumfkort Effektkort

Se trumfkort.

Trumfkort Gamemaster

Se trumfkort.

Trumfkort De gode spørgsmål

Se trumfkort.

Trumfkort Handlingsplan

Se trumfkort.

Trumfkort Opfølgning

Se trumfkort.

Effektkort

Gamemaster

Spørgsmål

Handlingsplan

Referat

Opfølgning

Skema til beskrivelse af ide

Idégenerering og sortering

Gå i detaljer med din idé, involver andre og vurder forhold som potentiale og implementering

Business case

Træf de rigtige beslutninger baseret på en case med fakta, argumenter og konklusion

PowerPoint-præsentation

Se powerpoint.

PowerPoint-præsentation

Se powerpoint.

Businesscase regneark

Se regnearket.

Opstartsseminar

Skab motivation, ejerskab og høj kvalitet ved at involvere dine kolleger tidligt i forløbet

Projektplan

Få et solidt grundlag for din detailplanlægning og beslut, om projektet skal føres ud i livet

Effekt i projekter og hvordan

Se effektkort.

Notat om effektvurdering

Se notat.

Drejebog i casestudier

Se drejebog.

Dynamisk strategi – præsentation af hovedpunkter

Se præsentation.

Dynamisk strategi – evaluering

Se evaluering.

Personlig udvikling med afsæt i 360 graders evaluering og JTI-personprofil

Se personlig udvikling.

Effekt og effektmåling

Tjek op på resultater og brug erfaringen til evt. at lave nye tiltag

Skema til interessentanalyse

Se skema

Interessentanalyse

Kend dine interessenter og planlæg, hvordan du skal nå dem

Skema til risikoanalyse

Se skema

Eksempel på en risikoanalyse

Se eksempel

Risikoanalyse

Analyser og afstem dine projektdeltageres vurdering af projektets risici

Skema til milepælsplan

Se skema

Milepælsplan

Projektets milepæle fører dig til det endelige mål

Kommunikationstiltag, bilag 1

Se bilag 1

Tjekliste, bilag 2

Se bilag

Forslag til projektside Landbrugsinfo, bilag 3

Se bilag

Skabelon til PR strategi, bilag 4

Se bilag

Kommunikationsstrategi

Se Kommunikationsstrategi

Kommunikationsplan

Udbredelse og kendskab til dit projekt kræver tidlig planlægning af kommunikationstiltag

Rådgivning med effekt

Overblik over metoder til effektfuld rådgivning. Første udkast til fælles sprog om effekt og proces.

Evaluering af Kundefokus og effektivitet

Kundefokus og effektivitet hånd i hånd Sønderjysk Landboforening

Log over deltagelse i demonstration af effektkort

Hvor, hvor mange og hvornår er Effektkortet demonstreret.

Estimering

Få hjælp til estimering af nødvendige arbejdstimer for at opnå ønskede resultater

Hjemmesideskabelon

Implementeringsplan

Involver implementering af dit projekt tidligt i forløbet

Afslutningsfasen - Dokumentation

Få hjælp til at overholde de officielle krav du skal overholde

Afslutningsseminar

Nåede I jeres mål, hvordan gik samarbejdet, hvad nu? Evaluer og afslut projektet korrekt

Skabelon for driftprodukter der løfter Bundlinjen

Benyttes i forbindelse med Produkt- og Projektmessen d. 6. februar 2012

Skabelon for demo-projekter, der løfter Bundlinjen

Benyttes i forbindelse med Produkt- og Projektmessen d. 6. februar 2012

Skabelon for udviklingsprojekter, der løfter Bundlinjen

Benyttes i forbindelse med Produkt- og Projektmessen d. 6. februar 2012

Arbejdsplanlægning, Kvæg - poster Produktmessen 6. februar 2012

Eksempel på posters brugt som inspiration ved udarbejdelse af kataloget med projekter og produkter

Ekstern møderække LMO

Demonstrationsforløb om et centres udfordringer og muligheder når de skal skabe effekt. Jan-maj 2012

Møde hos LMO 9. maj 2012

Dias benyttet ved demonstration hos LMO

Motivtion er vejen til succes - 20. september 2012

Blogpost om motivation - frq lbnu.dlbrblog.dk

Surpricing motivation

Blogpost med lille videofilm om motivation - http://www.wimp.com/surprisingmotivation/

Uddrag konceptudvikling af rådgivningskonceptet ReproManagement - sund fornuft - case reproduktion

Inspiration for udvikling og implementering af materiale/værktøjer der er forankret i brugernes behov

Uddrag vidensyntese - case reproduktion

Inspiration for den metodemæssige udarbejdelse af en vidensyntese. Uddrag af rapport 113 ’Vidensyntese Reproduktion’ (2006)

Løft Bundlinjen på Økonomikongres 2012

Foto fra stand på Økonomikongres d. 10.12.2012

Løft Bundlinjen - dine mål i dag og i morgen

Blogpost om vinder af IPAD i forbindelse med årets projekt 2012. Konkurrence fra Agromek 2012.

Japansk orden og et enestående it-værktøj

Skærmdump fra VFL.dk af pressemeddeLELSE om årets projket 2012

Virker det? - også kaldet "Effektmåling"

Pjece om effekt - case fra kvæg

Måling af effekt - case fra kvæg

Spørgsmål til dyrlæger, kvægkonsulenter og avlsrådgivere november 2012. Spørgsmålene stilles for at afdække, i hvilken grad materialet ’ReproManagement – sund fornuft’ er implementeret.

Præsentation af FlexNyt på Agromek 2012

FlexNyt til Deltidslandmand og landboere

Podieplakaterne på Agromek 2012

Giv os din mening -Bedste projekt 2012? Løft Bundlinjen - Dine mål i dag og i morgen

Agromek 2012 -konkurrenceblanket

Løft bundlinjen - dine mål i dag og i morgen. Vind en iPad - Giv din mening til kende

Speakers-corner på Agromek 2012

PowerPoint-præsentation af indstillede projekter til Årets projekt 2012

Løft Bundlinjen - dine mål i dag og i morgen

Profilfolder - Løft bundlinjen. Vores projektarbejde har fokus på din økonomi. Agromek 2012

Nominerede til året projekt 2012

Agromekfolder - Lean i Kvægbruget, Kombi-Kryds og kød produktion uden støtte, Mark analyse Online og DMS – Dairy Management System

Ønsker at høre mere om ...

Oversigt over kontaktpersoner efter Agromek 2012, som ønsker at blive kontaktet ift. konkrete emner

Løft Bundlinjen – Agromek/kontaktområder

Oversigt over ønsker om kontakt efter Agromek 2012- kontaktpersoner fra VFL

Videresendelse af ønske om kundekontakt fra Agromek 2012

Eksempel på mail til udviklingschefer og kampagneleder i rådgivningsvirksomheder

Billeder fra Agromek 2012

Foto fra standen på Agromek - to søjler

Årets Projekt 2012 - de nominerede projekters point

Bilag til jurymøde - nomineringsgruppens indtstilling

Jurymøde 11. december 2012

Dagsorden for jurymøde i Årets projekt.

Indstilling til Årets Forretning og Årets projekt 2012

Bilag til jurymøde - de nominerede

Agromek: Publikums mening om de nominerede til Årets Projekt 2012

Bilag til møde ved jurymøde - opgørelse af publikums vurdering

Kåring af Årets projekt og Årets forretning

Foto fra d. 17. december.

Præmie: Gratis parkeringsplads

Gratis parkeringsplads til vinderne af Året projekt (Lean) og Årets forretning (Mark Online)

Plakaterne på standerne ved kåringen og udstillingen

Beskrivelse af de nominerede til Årets projekt og Årets forretning

Artikelserien: Ledelse i landbruget

Oversigt over artikler til Artikelserien leveret af Hanne Gregersen

Blogpost Dagsorden for Netværksmøde 17. april 2012

Fra ndr-deltidsblog.dk - Netværk DeltidsRådgivning, Fokus på rådgivning af deltidslandmænd

Inspiration og salg

Se argumenter for at sætte fokus på målrettet rådgivning og projektledelse

Temadag om motivation

Motivation er en grundlæggende forudsætning for handling og forandring, og vi satte derfor motivation på dagsordnen hos rådgivere og projektledere

Opfordring til tilmelding til Produkt- og projektmessen 6/2 12

Mail til rådgivningschefer og informtionsansvarlige med opfordring til at få deres netværk til at tilmelde sig

Produktkatalog

Katalog med projekter og produkter, til brug på Projketmessen den 6. februar 2012 og ved møder

3-punkts-estimering af timer

Se 3-punkts-estimering

Trumkort

Se alle trumfkortene.

LandbrugsAvisen: Ledelse af landbrugsbedrifter

Oplæg til artikelsserien Ledelse af landbrugsbedrifter

Fra gør-det-selv til motivator

Tekst til artikel nr. 1. side om ledelse. "Ole Elbæk havde svært ved at give slip og samlede ofte op efter medarbejderne".

Analysekatalog

Se Analysekatalog

15 mio. potteplanter

Artikel nr. 2. Side om ledelse. "15 mio. potteplanter" - Som storeksportør af potteplanter fik Gartneriet Kærby ved Odense brug for nye kompetencer.

Handleplan gav 400.000 kr. ekstra på et år

Artikel nr. 3. Side om ledelse. "Handleplan gav 400.000 kr. ekstra på et år". Kærgård I/S ved Skærbæk ligger nu blandt den bedste 1/3.

Ø90 Budget - sådan

Brochure - DLBR Ø90 Budget – det detaljerede budget Beskrivelse af hvordan du budgetter på kontoniveau og samtidigt periodiserer dine indtægter og udgifter på måneds bais.

Ø90 Råbalance - sådan

Brochure - DLBR Ø90 Råbalance – den økonomiske temperatur Råbalancen er et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst.

Kundefokus og effektivitet hånd i hånd

Præsentation: Klar-til-start workshop, SLF. Den 10. maj 2012

Skræddersyet økonomistyring i forskellige fokusgrupper

Præsentation fra Styregruppemøde den 23/10 2012. Delprojekt Økonomistyring, strategi og ledelse

Værktøjer - Projektledere

Oversigt over værktøjer, der gør arbejdet med dit projekt effektivt og overskueligt. Hvornår og hvilke værktøjer, du vælger at anvende, afhænger af projektets størrelse og projektforløb

Indlæg Styregruppemøde den 23. oktober 2012

Løft bundlinjen - Projektets evaluering

Abonnement på FlexNyt

Blogpost om FlexNyt til drift

Agromek-særudgave af FlexNyt

Blogpost om FlexNyt på Agromek

Analysekatalog - opdateret

Analysekataloget er blevet opdateret i henhold til de tilpasninger, der har været af det interne regnskab til regnskabssæsonen 2012.

Fra rådgiver til rådgiver

Her finder du inspiration fra kolleger i DLBR til hvordan du kan arbejde med at udvikle og markedsføre produkter til gavn for dine kunder.

Økonomistyring - Kundefokus og effektivitet hånd i hånd

Økonomiens dag - 14.06.2012

Indlæg på styregruppemøde den 23-08-2012

Præsentation af Delprojekt Økonomistyring, strategi og ledelse

Få trumfkort i hånden

- og succes med rådgivning og projektledelse. Artikel af Claus Quiding til magasine Trumf på rådgivningen

En passende forstyrrelse gav en gavnlig kursændring

Artikel af Anne Jacobsen, LRØ til magasinet Trumf på rådgivningen

Gruppepres skaber højere DB hos svinelandmænd

Artikel af Claus Quiding til magasinet Trumf på rådgivningen

Landmand vejede sig til 200.000 kroner

Artikel af Claus Quiding til magasinet Trumf på rådgivningen

Sæt trumf på fremtidens rådgivning

Artikel af Claus Quiding til magasinet Trumf på rådgivningen

To streger under de sorte tal

Artikel af Claus Quiding til magasinet Trumf på rådgivningen

Målet var overlevelse

Artikel af Claus Quiding til magasinet Trumf på rådgivningen

Dynamisk strategi skaber udvikling hos erfaren landmand

Artikel af Claus Quiding til magasinet Trumf på rådgivningen

Lean i Kvægbruget – Årets projekt 2012

Artikel af Claus Quiding til magasinet Trumf på rådgivningen

Landmand fik vendt tankerne i bøtten

Artikel af Claus Quiding til magasinet Trumf på rådgivningen

Effekt via Back in black kampagne

Proces om dialog og udvikling i fagafdelingerne. Leverance fra Sønderjysk Landboforening

Forløbet i Back in Black

Notat om forløbet - leverance fra Sønderjysk Landboforening

Profilfolder - Løft Bundlinjen

Blogindlæg på www.lbnu.dlbrblog.dk

Agromekfolder om Årets Projekt 2012

Blogindlæg på www.lbnu.dlbrblog.dk

Benchmarking workshop30. oktober 2012

Deltagerliste Forum for standarder og anbefalinger

Kompetencehjulet kortlægger bestyrelsens behov

Med kompetencehjulet kan du analysere kompetencebehovet i selskabsbestyrelser og advisory boards.

Løft Bundlinjen - dine mål i dag og i morgen

Programpakken Læft Bundlinjen. Projekt Virksomhedsrådgivning spotter og uddanner de rådgivere, der skal hjælpe fremtidens komplekse landbrugsvirksomheder.

Sæt dine bestyrelseskompetencer i spil og bliv udfordret

Bliv en del af det landsdækkende netværk af kandidater til selskabsbestyrelser og advisory boards.

Bestyrelsesseminar for virksomhedsrådgivere - 24. april 2012

Rådgiverens rolle i landbrugsvirksomhedens professionelle ledelse - bestyrelse.

Landbrugets makroøkonomiske seminar - 21. august 2012

Seminararet gav indsigt i en række væsentlige forhold i omverdenen, som påvirker landbruget økonomi.

Indlæg om Virksomhedsrådgivning Økonomien dag 14. juni 2012

Indlæg om Virksomhedsrådgivnig ved Økonomiens dag den 14. juni 2012

Indlæg Økonomikongres 11. december 2012

En succesfuld turnaround

Indlæg Økonomikongres 11. december 2012

Lederskab i en verden i hastig forandring.

Netværksmøde for virksomhedsrådgivere - 20. juni 2012

Rådgivning til landbrugsvirksomheder med udviklingskraft

3 Kløver afslutning

Afslutning 3 Kløver den 21. marts 2012

2 dags forløb for KAMére hos LMO

DISC profilers anvendelighed i vurdering af egnethed til virksomhedsrådgivning. 21. og 22. maj 2012.

Deltagelse i Connect Denmark

Folder om deltagelse i Connect Denmark.

Indlæg for Udviklingsgruppen Virksomhedsledelse 7. februar 2012

Indlæg 7. februar 2012 for Udviklingsgruppen Virksomhedsledelse vedr. Virksomhedsrådgivning.

Indlæg for Udviklingsgruppen Virksomhedsledelse 17. april 2012

Indlæg 17. april 2012 for Udviklingsgruppen Virksomhedsledelse vedr. Virksomhedsrådgivning.

Indlæg Udviklingsgruppen Virksomhedsledelse 20. august 2012

Indlæg 20. august 2012 for Udviklingsgruppen Virksomhedsledelse vedr. Virksomhedsrådgivning.

God budgetpraksis i DLBR

Bogen God budgetpraksis i DLBR. Formål er at højne kvaliteten, øge værdien og fremme ensartetheden af budgetter udarbejdet i DLBR-regi.

God budgetpraksis i DLBR

Link til e-pages

Best Practice i projektledelse

Få trumfkort på hånden - og succes med rådgivning og projektledelse

Workshop Gefion Landboforening 26. marts 2012

Demonstration af effektkort.

Workshop Landbothy 28. juni 2012

Demonstration af effektkort.

Workshop Sønderjysk Landboforening 29. juni 2012

Demonstration af effektkort.

Workshop - Styregruppemøde 22. november 2012

Oplæg af Anders Madsen Pedersen, Hildebrandt & Brandi.

Møde med Kolding Herreds Landboforening 15. maj 2012

Information om erfaringer, draget i Projekt Virksomhedsrådgivning samt præsentatin af aktiviteter i Projekt Virksomhedsrådgivning.

Koncept for "Udvejning af slagtesvin med vejehjælp"

Se koncept for udvejning.

Leverance virksomhedsplaner

Se leverance

Back in Black

Se handlingsplan

Trumf på rådgivningen

Magasin og trumfkort: Kort vej til effektfuld rådgivning.

Projekt Lean i kvægbruget 2012

Se rapport.

Inspirationen hentes hos andre

Svineproducent Henrik Buhl ved Vejle henter inspiration i et erhvervsnetværk, der ikke har med landbrug at gøre. Artikel af Hanne Gregersen

Man skal vide, hvad man vil

Siobhan Kristensen ved Kibæk ved, hvad hun vil. Hun vil have en forretning ud af sine mange aktiviteter, men vil hun også kunne lide, det hun laver. Artikel af Hanne Gregersen.

Generationsskifte endte i opdeling

Et generationsskifte i den nordfynske svinebedrift mellem Per Brems, hans bror og deres far endte i en opsplitning. Artikel af Hanne Gregersen.

Business case

Selv om udvejning af svin har stor betydning for bundlinjen, har denne opgave ofte lav prioritet hos producenten. Argumenter for at udveje blev fundet via udarbejdelse af business case. LandboNord tog idéen til sig

Afsluttende rapport

Slides fra bestyrelsesseminar 26. april

Rådgiveransvar og forsikring, når DLBR rådgivere indtræder som bestyrelsesmedlemmer i landbrugsvirksomheder og andre virksomheder v. Herluf Post Pedersen.

Slides fra bestyrelsesseminar 26. april

Skal DLBR-rådgivere være aktive bestyrelsesmedlemmer og hvad skal der til for at virksomhedslederene vælger os – herunder prissættelse af bestyrelsesarbejdet? v. Torsten Gruhn

Slides fra bestyrelsesseminar 27. april

Videncentrets aktiviteter på bestyrelsesområdet i regi af Projekt Virksomhedsrådgivning v. Karen Tegllund.

Bestyrelsesseminar 26. april

Se indlæg vedr. Professionalisering af ledelsen v. Morten Riget.

Bestyrelsesseminar 26. april

Se indlæg vedr. Bestyrelsen med værdi v. Mikael Tipsmark.

Fremtidens landbrug - et kig frem mod 2050

Se slides.

Forretningsmuligheder som følge af det nye energiforlig

Se slides.

Formue og pensionsrådgivning

Se slides.

Udvikling af fremtidens landbrug

Se slides.

Uddannelse for virksomhedsrådgivere - Dine kunders forretning

Behovsanalyse vedr. virksomhedsrådgivning hos landmanden.

1. møde i Fokusgruppe vedr. koncernregnskab til store svineproducenter

Slides fra første møde i fokusgruppen vedr. koncernregnskaber til store svineproducenter - 8. maj 2012

Gameplan for pilotprojekt i SLF

Slides med oplæg og opsamling fra Workshop i SLF omkring kundefokuseret økonomistyring - 10.maj 2012

Afslutning af pilotprojekt i SLF

Plan for afslutning og effektvurdering af pilotprojekt i SLF

Beskrivelse af fokusgruppe koncernoversigt til store svineproducenter

Opgavebeskrivelse for fokusgruppen vedr. koncernoversigt for store svineproducenter

Plan for kundeinterview i SLF

Plan og aftale for kundeinterview i forbindelse med pilotprojekt omkring kundefokuseret økonomistyring i SLF

Opsamling omkring koncernoversigt

Opsamling af best practice for dannelse af koncernoversigt for store svineproducenter

Indlæg omkring økonomistyring på DMS workshops

Slides fra indlæg på 6 workshop omkring kortperiodisk opgørelse og budgetopfølgning

Økonomistyring for deltidslandmænd

Indlæg på brugergruppemøde for deltidslandmænd den 3. oktober 2012 omkring målrettet økonomistyring

Notat vedr. synlighed af økonomistyring

Notat omkring hvorledes projektet kan gøre metoder og indhold mere synlige for såvel landmænd som rådgivere

Økonomistyring på Agromek

Slides fra indlæg på Speakers corner på Agromek 2012

Pilotprojekt SLF

Program for workshop den 23. januar 2012 i pilotprojekt omkring kundefokuseret økonomistyring i SLF

Deltagere i Connect Denmark

Se oversigt

Links

Præsentationer fra bestyrelsesseminaret den 26. april

Se præsentationerne fra bestyrelsesseminaret.

Præsentationer fra Netværksmøde for virksomhedsrådgivere onsdag den 20. juni

Se præsentationer fra netværksmødet.

DLBR Dansk Økologi

DLBR Dansk Økologi er et udviklingssamarbejde mellem en række lokale DLBR foreninger og Videncentret for Landbrug, Økologi.

Beregningsmodel

Se Beregningsmodel.

God budgetpraksis i DLBR

Opgavebeskrivelse for udarbejdelse af God budgetpraksis

Møde i Forum for anbefalinger og standarder

Dagsorden Forum for standarder og anbefalinger - 30. oktober 2012

Kick-off for Kortperiodisk opgørelse for Kvæg og opstart af budgetsæson 2013

Indlæg sammenhæng budgetopfølgning og KPO. Program og deltagere

Møde i Forum for anbefalinger og standarder

Præsentation fra dagen - 30. oktober 2012