Projektansvarlig

Strategier for anvendelse af genomiske test på besætningsniveau

Formålet med projektet er, at undersøge forskellige strategier for anvendelse af genomiske test på besætningsniveau. Herunder skal det belyses hvilke grupper af hundyr det er mest optimalt at teste.

I projektet skal foretages en teknisk beskrivelse af relevante scenarier for anvendelse af genomiske test i brugsbesætninger. Desuden skal der beregnes et økonomisk udbytte af de enkelte scenarier. Tekniske og økonomiske simuleringer af scenarierne skal foretages i programmet Simherd.

Nyt om VFL Kvæg – avl

Indlæg på Dansk Holstein Avlsforum, Bygholm d. 20. november 2012 v. Anders Fogh

Strategier for anvendelse af genomiske test på besætningsniveau

Intern rapport. Projektet er udarbejdet som et samarbejde mellem Line Hjortø, Jehan Ettema (SimHerd A/S), Anders Christian Sørensen (AU), Morten Kargo (AU/VFL), Anders Fogh (VFL) og Torben Nørremark (VD). Rapporten er udarbejdet i 2012 af Line Hjortø

Strategier for genomiske test på besætningsniveau

Indlæg på informationsmøde for avlskonsulenter d. 9. oktober 2012 på Videncentret for Landbrug, Skejby v. Morten Kargo

Afsluttende rapport