Projektansvarlig
Videnspredning for projektet
Giv bulken til Polen

Artikel fra LandbrugsAvisen

Værditilvækst – merindtjening på råvarerne

Formålet med projektet er at sikre landbruget kvalificeret og professionel rådgivning, der gør landmanden i stand til at tænke i merindtjening på råvaren (value-added) via øget samspil mellem krav fra markedet og måden råvaren produceres og håndteres. Hermed sikres landbrugserhvervet en større del af værdikæden og bedre priser for differentierede produkter, herunder økologiske varer og nonfood. Det gælder såvel kendte produktioner som nye forretningsområder. Projektets udbytte er et rådgivningskoncept, der indeholder de ydelser, som value-added landmænd efterspørger ved etablering og drift, og dermed nye indtjeningsmuligheder for landmanden.

Indhold:
• Nyt mindset hos landmanden, hvor vægten skal flyttes fra interne kompetencer til en mere markedsorienteret tilgang og markedsbaseret vækst.
• Tiltag der via fælles videnindsamling og formidling af denne kan sikre landmanden en faglig optimal og prisbillig rådgivning om, hvordan han i praksis kan opnå en merindtjening på råvaren.
• Landmandens organisering og mulighed for at opnå en større andel af værdikæden og herunder samspil med andre eksisterende virksomheder. Optimal rådgivning til landmanden om aftaleret i form af indgåelse af aftaler om køb og salg, reklamationsbestemmelser mv. vil være en nødvendig del af rådgivningskonceptet.
• Idéudvikling på tværs af værdikæden, forretningsplan og forretningsudvikling, hvor koncept og produkt udvikles som en iterativ proces under hensyntagen til business case, konkurrentanalyse, kvalificering af forretningsidé mv.
• En undersøgelse af mulighederne for etablering af urbant, bynært eller socialt landbrug, så forbrugerne får forbedret kontakt til erhvervet.

Konkurrenter i rådgivningen af værditilvækstere

Markedet for rådgivning til værditilvækstere er lille i dag, der findes ikke specifikke løsninger til målgruppen. Der findes dog en række rådgiver som har kompetencer til at rådgive værditilvækstere i deres forskellige udviklingsfaser.

NOTAT - Markedet for julekalkun i Danmark

7,8 % af danskerne spiste julekalkun i 2011 (jf. Danmarks Statistik), hvilket svare til 500 g pr. dansker, der spiste kalkun. Ca. 36.000 kalkuner bliver tilberedt hver jul.

Oplevelsescenter på Rokkedahl Landbrug

Præsentation Oplevelsescenter - Rokkedahl 15. maj 2012

Meningsfyldt økologisk landbrug - hvad er det?

Artikel Matrix Landbrug: Internationale emner

Kan en ny tysk socio-økologisk model redde de danske landdistrikter?

500 økologer og forbrugere i Freiburg, Sydtyskland, har skabt et nyt aktieselskab, der skal skabe og fremme lokal værdi gennem tilførsel af kapital og investeringer.

Værditilvækst – merindtjening på råvarerne

Program for workshop 1 den 29. august 2012

Værditilvækst – merindtjening på råvarerne

Highlights fra workshop 1 den 29. august 2012

Program for workshop II

Workshop II – 8. november 2012 på Fru Møllers Mølleri / Videncentret

Værditilvækst - Projektets resultater

Workshop 1 d. 29. august 2012

Værditilvækst – merindtjening på råvarerne

Workshop I Værditilvækst – merindtjening på råvarerne Torsdag den 29. august 2012

Orienteringsskrivelse til direktører

Landmænd, der formår at tilføre ekstra værdi til deres produkter, forventes at kunne øge deres fremtidige indtjening markant.

Kompetencekrav til rådgivere med fokus på værditilvækst

Rådgiverprofilen ved værditilvækst adskiller sig væsentlig fra rådgivning af bulklandmænd. De værktøjer, metoder og processer, som indgår i Virksomhedsrådgivning er en vigtig del af rådgivningsforløbet.

Videnopsamling - Udland

Erfaringer, udland. Diverse links

Organisering rådgivning om værditilvækst

Organiseringen af rådgivning om værditilvækst har været drøftet på de to workshops og internt i projektgrup-pen.

PP-slide til forside

PP-slide til forside - farver og baggrund

Værditilvækst – Rådgivningskoncept

Udkast til rådgivningskoncept - struktur, indhold og vurdering

Urban farming

Arbejdsdag i Gellerup

Erfaringer fra Gellerup - Urban Farming

Erfaringer kritisk inddraget i en Gellerup farming kontekst på nuværende september 2012 udviklingstrin

Eksempel på strategi - Urban farming

Eksempel på, hvordan oplæg til en strategi for urban farming kan se ud.

Erfaringsopsamling - Urban farming

Relevante artikler

Agriculture, Food Security and Inclusive Growth

Food security - booklet - Urban farming

Spred budskabet - Landbrugets image

Offentliggjorte artikler om Urban farming.

Forretningsmodeller

Lagkage med de fire forretningsmodeller

Indspil til Workshop II

Hvilke kompetencer skal der til at rådgive virksomheder/ejere i de forskellige stadier

Trends i fødevaresektoren 2010-2015

Hos MAPP har vi 20 års erfaring i forbrugeradfærds-forskning i fødevaresektoren og i at undersøge, hvilke implikationer det har for aktørerne i fødeværdikæden.

Forretningsmodeller – mængder og definitioner

Værditilvækst – helt generelt for primærproducenten:

Merindtjening på råvarer

En behovsanalyse blandt vækstlandbrug og lead users med fokus på afsætning af nicheprodukter

Værditilvækst - Projektets resultater

Segmentering af værditilvækstere

Kan en ny tysk socio-økologisk model redde danske landdistrikter?

500 økologer og forbrugere i Freiburg, Sydtyskland, har skabt et nyt aktieselskab, der skal skabe og fremme lokal værdi gennem tilførsel af kapital og investeringer.

Værditilvækst – Cases

Slides om værditilvækst - værdikæde eller differentiering

Behovsanalyse merværdi af råvarer

Se behovsanalysen.

Produktblad

Produktblad om produktmesse 2012 - Værditilvækst.

Slide fra Økonomiens dag 14. juni 2012

Se slides.

Værditilvækst

Se om landbrugets trædemølle og definition 1 af værditilvækst.

Artikler

Se artikler vedr. merværdi

Graden af værditilvækst

Systematik for graden af værditilvækst.

Virksomhedstype, strategi og produkt

En udvikling af landmandes virksomhed, tager udgangspunkt i virksomheds type, hvilken generisk strategi der arbejdes efter eller om udviklingen skal ske ved at arbejde med værdikæden.

Samtlige slides vedr. værditilvækst

Se samtlige slides vedr. værditilvækst.

Slides værditilvækster

Hvilke behov for rådgivning.

Alle slides fra workshop 1

Se blandt andet antal værditilvækstere, forretningsmodeller, markeder og segementer.

Highlights fra workshop 1

Kommentarer og forslag fra deltagerne.

Highlights fra behovsanalysen

Find her highlights fra vores undersøgelse blandt 14 værditilvæksteres behov for rådgivning i forbindelse med etablering og drift

Oversigt over antal værditilvækstere

Værditilvækst - Forretningsgrundlag for DLBR

De fire forretningsmodeller

Se her karakteristika og skønnet antal for landbrugsvirksomheder, der arbejder med bulk-, kontrakt- og specialproduktion samt med direkte afsætning

Rådgiverkompetencer

Værditilvæksterens krav til dig som rådgiver afhænger af, hvor langt din kunde er i processen mht. idé, udvikling, drift osv.

Værditilvækst

Landmandens muligheder for at forretningsudvikle sin virksomhed via nye afsætningskanaler, differentierede produkter, arbejde med værdikæden og nye finansieringsmuligheder.

Definition og systematik

Med projekt Værditilvækst ønsker vi at undersøge landmandens muligheder for at udvikle sin virksomhed via arbejdet med værdikæden, via nye afsætningskanaler, differentierede produkter og nye finansieringsmuligheder

Fra ide til forretning - faseopdeling

Marked og segmenter

Se udfordringer, styrker og svagheder for hver af værditilvæksternes fire kundesegmenter bl.a. små og mellemstore landbrug i vækst og store landbrug med nicheproduktion

Afsluttende rapport

Koncept for rådgivning af værditilvækstere

Noter fra møde afholdt den 15. juni 2012

Danmarks største kyllingeproducent – har styr på afsætningen

Leverer kyllinger direkte til forbrugerne, afsætter til detail og handler miljø/energi til andre landmænd

Erfaringer fra andre brancher

Værditilvækst

Faser - definitioner

Idefasen, Løsningsfasen, Driftsfasen og udvikling

Driftsgrensanalyse

Værditilvækst

Forretningsmodel

Værditilvækst

Workshop II

Kompetence – faser mv. fra workshop afholdt den 8. November 2012

Workshop II

Highlights fra workshop den 8. November 2012

Workshop II

Kompetence – faser mv. fra workshop den 8. november 2012

Kom godt i gang

I folderen får du et overblik over opgaver, du bør tænke på

Produktblad

Due Diligence – Virksomhedsbeskrivelse

Med henblik på at tiltrække fremmed (ekstern) kapital